Brieven

Formatie

Klimaatminister met groot mandaat

Foto reuters

Het gerucht gaat dat in het nieuwe kabinet een minister van klimaatzaken wordt opgenomen. Het is goed dat er één kabinetslid is voor wie het ontwikkelen en uitvoeren van klimaatbeleid de belangrijkste taak is.

Maar ‘klimaatzaken’ is wel een zeer beperkte aanduiding van de verschillende manieren waarop de aarde door de menselijke soort worden aangetast.

Er voltrekken zich nog andere dramatische wereldwijde processen zoals de afname van biodiversiteit, bodemdegradatie, uitputting van grondstoffenvoorraden en vervuiling van oceanen.

Daarom is het beter een minister van Mondiale Milieuvraagstukken te benoemen, die zich niet alleen met klimaatvraagstukken maar ook met andere mondiale milieuproblemen bezighoudt.

Hij of zij moet als taak hebben zo nodig drastische maatschappelijke veranderingen voor te stellen en helpen door te voeren om de Nederlandse bijdrage aan de excessieve milieudruk van de menselijke soort te verminderen.