Opinie

Collecte

Al jaren collecteer ik voor KWF Kankerbestrijding in een serviceflat. De voornamelijk oudere bewoners zijn altijd uitermate vriendelijk tegen de collectant. Als de deur wordt opengedaan door een oudere dame en ik uitleg waarvoor ik kom, loopt ze naar achteren om kleingeld te halen. Ik hoor haar echtgenoot roepen: „Wie is daar?”

„Kanker” roept de vrouw vrolijk terug.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl