Recensie

Recensie Film

Verrukkelijke blik op vrouwenstrijd

Drama In een Zwitserse kanton moest absurd genoeg nog midden jaren zeventig gestreden worden voor vrouwenkiesrecht. Die göttliche Ordnung laat zien hoe dat eraan toeging.

Conservatieve vrouwen moeten niets hebben van vrouwenkiesrecht.
Conservatieve vrouwen moeten niets hebben van vrouwenkiesrecht.

Het Zwitserse kanton Appenzell Innerrhoden was in 1990 het laatste stukje Europa waar het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. Die göttliche Ordnung is verrukkelijke petit histoire over twee vrouwen die midden jaren zeventig in een Appenzeller dorp de strijd voor algemeen kiesrecht inzetten.

Terwijl in de rest van de westerse wereld de tweede feministische golf aan de gang was, hielden zij zich noodgedwongen nog bezig met de vraagstukken uit de eerste. Gelukkig kiest de film ervoor de situatie precies met milde ironie te bezien: kijk maar hoe de schoonvader van hoofdpersoon Nora alvast zijn benen omhoog doet zodat zij de vloer kan poetsen.

Interessant aan de film zijn twee dingen. Allereerst de reactionaire kracht die er van de bureaucratie van de directe democratie uitgaat, niet alleen een Zwitsers probleem, maar in de context van de film wel het beste vanuit een Zwitsers politiek perspectief te begrijpen. Opmerkelijker is dat de belangrijkste tegenstrevers van Nora en de haren niet die domme mannen waren, maar een machtige groep religieus geïnspireerde vrouwen die meenden dat vrouwenemancipatie tegen de goddelijke orde zou ingaan.