Tijdlijn declaratieschandaal Nationale Politie

Oprichting Centrale Ondernemingsraad

In 2012 wordt voor het eerst de Centrale Ondernemingsraad (COR) opgericht voor de Nationale Politie die op 1 januari 2013 van start gaat. In totaal 26 korpsen zullen één landelijk korps vormen. Als eerste voorzitter wordt Frank Giltay aangesteld. Hij werkt sinds 2001 bij de Amsterdamse politie en was daar eerder voorzitter van de ondernemingsraad. Giltay vormt samen met zes collega’s fulltime het dagelijks bestuur van de COR.

Onverantwoorde uitgaven

Begin 2016 wordt duidelijk dat de COR – jaarlijks budget van 1,5 miljoen euro – met geld smijt. Giltay kan uitgaven met de speciale politie creditcard niet verantwoorden. Hij heeft in december 2015 drie personeelsfeesten georganiseerd voor een bedrag van 84.000 euro.

Politie begint onderzoek, Giltay stapt op

In juni 2016 begint de politie een integriteitsonderzoek naar het handelen van de COR. Erik Akerboom, de opvolger van de in maart opgestapte korpschef Gerard Bouman, geeft opdracht tot een oriënterend onderzoek naar de besteding van het budget. Het onderzoek volgt een maand nadat Giltay met echtgenote, secretaresse en diens echtgenoot 12 dagen op dienstreis was naar Curaçao, waar een ingehuurde kracht een tweedaagse cursus gaf.

Aangifte tegen Giltay

In oktober 2016 doet Akerboom aangifte tegen Frank Giltay. Uit onderzoek van de politie is het vermoeden ontstaan dat Giltay zich bij het uitgeven van het geld van de ondernemingsraad schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

Oud-topambtenaar leidt commissie

In november 2016 stelt Ard van der Steur, toenmalig minister van Justitie en Veiligheid, de voormalig topambtenaar Maarten Ruys aan om het onderzoek te leiden naar de buitensporige uitgaven door de COR. Ruys moet onderzoeken welke rol de oud-korpschef van de politie, Gerard Bouman, speelde tijdens deze affaire. Ook moet hij de werkwijze van de ministers Van der Steur en zijn voorganger Ivo Opstelten tegen het licht houden.

Bouman weigert medewerking

Foto Frank Ruiter

In maart 2017 wordt duidelijk dat Bouman na een verhoor heeft laten weten niet verder te willen meewerken aan het onderzoek van de commissie-Ruys. Hij vindt de commissie vooringenomen. Eerder lekte uit dat Bouman aan Giltay uit eigen zak 4.000 euro heeft geleend. Giltay had geld nodig voor het aflossen van hypotheken ter waarde van 814.500 euro. Bouman heeft Giltay ook vlak voor zijn vertrek bevorderd van schaal 9 naar schaal 11.

Bouman overlijdt na hartaanval

Op 31 juli 2017 sterft Gerard Bouman aan de gevolgen van een hartaanval. De presentatie van het rapport-Ruys is uitgesteld tot september 2017.

Lees ook: Politiechef Bouman wilde altijd ‘bij de troepen’ zijn

Strafontslag voor Giltay

Op 1 september 2017 lekt via NRC uit dat Akerboom aan Giltay het voornemen voor disciplinair strafontslag heeft aangezegd wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Hij zou facturen hebben vervalst en onder meer 198 flessen prosecco hebben besteld op kosten van de politie. De drank werd aan zijn vrouw geleverd.

Eindrapport openbaar

Op 12 september 2017 wordt het rapport-Ruys openbaar.