Commissie vindt geen bewijzen voor omkopen ondernemingsraad politie

Commissie-Ruys Wel ‘willekeur’ en ‘persoonlijke begunstiging’ maar geen corruptie, volgens onderzoek.

De onderzoekscommissie hekelt het „onprofessionele” handelen van de in juli na een hartaanval overleden Gerard Bouman.
De onderzoekscommissie hekelt het „onprofessionele” handelen van de in juli na een hartaanval overleden Gerard Bouman. Foto Getty Images

Er is geen bewijs dat de voormalige korpschef van de Nationale Politie Gerard Bouman de voorzitter van de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie, Frank Giltay, heeft omgekocht om steun te vergaren voor de haperende reorganisatie van politie.

Dat is de belangrijkste bevinding van de zogeheten commissie-Ruys die het afgelopen jaar onderzoek (pdf) deed naar enorme geldverkwisting door de COR. Het medezeggenschapsorgaan besteedde vele tienduizenden euro’s aan etentjes, drank, feesten en het inhuren van bevriende adviseurs. Volgens de commissie zijn alle adviezen van de COR het product van normale „uitwisseling van informatie en argumentatie”.

Onprofessioneel handelen

De onderzoekscommissie hekelt wel het „onprofessionele” handelen van de in juli na een hartaanval overleden Gerard Bouman. In december 2015, op zijn laatste vergadering voor hij opstapte als korpschef, heeft Bouman een aanzienlijke salarisverhoging toegekend aan Giltay.

In zijn verhoor heeft Bouman gezegd dat hij Giltay bevorderde omdat de COR-voorzitter „bereidheid toonde om over en weer compromissen te sluiten in het belang van de voortgang”. Door Giltay meer salaris te geven heeft Bouman „het beeld opgeroepen van willekeur en persoonlijke begunstiging”, zo staat in het rapport dat dinsdagmiddag openbaar werd. De presentatie van het onderzoek is tien weken uitgesteld wegens het overlijden van Bouman.

De commissie noemt het ook ongepast dat Bouman persoonlijk 4.000 euro leende aan Giltay. Er dreigde loonbeslag voor de COR-voorzitter omdat hij de aflossing van twee hypotheken voor een bedrag van 814.500 euro niet meer kon betalen.

Toen de geldverspilling doorging, had dit geen enkele consequentie

Hand boven het hoofd

In het rapport staat ook dat Giltay in 2015 betrokken was bij een ‘incident in de privésfeer’. Hij heeft naar verluidt zijn vrouw mishandeld en vroeg aan Bouman of hij nog wel kon aanblijven als voorzitter. Bouman heeft in een van de verhoren verteld dat hij Giltay heeft gezegd dat hij in functie kon blijven als dergelijke incidenten zich ‘niet wekelijks’ zouden voordoen. „Ons is niet gebleken dat Bouman Giltay bij de afhandeling van het incident de hand boven het hoofd heeft gehouden”, zegt Ruys in een interview met NRC.

In het onderzoek wordt ook geconcludeerd dat de toenmalige leiding van de Nationale Politie is tekortgeschoten bij het toezicht op de uitgaven van de COR. „Korpschef Bouman toonde een geringe mate van betrokkenheid bij de opgave” om goede controle te organiseren. „Op signalen van verkwistende uitgaven door de COR heeft hij een aantal malen de COR gemaand tot soberheid.” Maar toen de geldverspilling doorging, had dit geen enkele consequentie.

Lees hier het interview met Maarten Ruys: ‘De korpschef wilde alleen maar helpen’.

Stevig uit zijn slof

Sommige van de negentig personen die de commissie-Ruys sprak, hebben wel geklaagd over ongepast handelen van de politietop en Frank Giltay. Vooral bij de politievakbonden bestaan vermoedens dat steun werd gekocht door leden van de COR te bevoordelen. Een ex-lid van de COR klaagde dat Giltay „stevig uit zijn slof kon schieten” als het medezeggenschapsorgaan „een afwijkende mening had ten opzichte van de afspraken die hij informeel met de heer Bouman had gemaakt”.

Akerboom heeft Giltay het voornemen tot strafontslag aangezegd. Hij heeft aangifte gedaan tegen Giltay wegens valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. Volgende maand zal het Openbaar Ministerie naar alle waarschijnlijkheid een besluit nemen over zijn vervolging.

Bekijk hier de tijdlijn van het declaratieschandaal bij de ondernemingsraad van de Nationale Politie.