Opinie

Orkaan Irma

Gehavend Sint-Maarten verdient volop steun van Nederland

Nu de storm op Sint-Maarten letterlijk is opgetrokken breekt de fase van puinruimen en opbouwen aan. En vanzelfsprekend komt ook de onvermijdelijke vraag aan de orde hoe de eerstverantwoordelijken in de aanloop naar de ramp en direct erna hebben geopereerd. Want ook nu weer was de voorspelbare kritiek te horen dat de hulpverlening chaotisch en te laat op gang kwam.

De uitwerking van een ramp is per definitie in hoge mate onvoorspelbaar. Dat er niet direct pasklare allesomvattende hulpverlening kan worden verleend is haast inherent aan het gebeuren. In het geval van orkaan Irma zijn toen deze zich aankondigde maatregelen getroffen. Het ministerie van Defensie stuurde op voorhand 100 extra militairen naar het eiland. Voorts zetten twee marineschepen koers naar het eiland.

Maar dit laat onverlet dat kritisch moet worden gekeken of alles optimaal is verlopen dan wel dat zaken beter hadden gekund. Dit geldt al helemaal voor het in een orkaangebied liggende Sint-Maarten waar helaas de kans groot is dat geleerde lessen al heel snel in de praktijk gebracht zullen moeten worden.

Nog onduidelijk is de omvang van de schade die Irma op Sint-Maarten heeft veroorzaakt. Maar dat er nog maar weinig op het eiland overeind staat is al wel zeker. De schade die de verwoestende orkaan Luis in 1995 op het eiland veroorzaakte beliep 1,3 miljard euro. Het is geen boude veronderstelling dat de nog sterkere orkaan Irma dit schadebedrag ruimschoots zal overtreffen. Geld dat overigens ten dele ten laste zal komen van verzekeringsbedrijven.

Maar er blijft een grote verantwoordelijkheid voor het kabinet in Den Haag als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De staatkundige verhoudingen zijn sinds 2010 weliswaar aanzienlijk veranderd maar de banden zijn er nog altijd.

Sint-Maarten heeft met ingang van die datum een grotere autonomie gekregen, maar een volledig zelfstandige natie is het niet. Integendeel. Een land dat onder dezelfde koning valt, en voor zijn verdediging en buitenlandse betrekkingen afhankelijk is van het koninkrijk moet kunnen rekenen op materiële en financiële solidariteit van het moederland.

Allereerst komt het nu aan op het verlenen van noodhulp. Daarmee kan worden voorzien in de meest acute behoeften en zullen basisvoorzieningen weer op gang moeten worden gebracht.

Daarna is wederopbouw aan de orde. Een extra wrange operatie in de wetenschap dat Sint-Maarten de vorige klap pas net te boven was. Het vraagt om doordachte en ruimhartige steun.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.