Een op de vijf miljonairs is boer; vermogen zit vooral in grond en stallen

Nederland is 500 miljonairs rijker, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek gaat over het jaar 2015, toen er 106.200 Nederlanders waren met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het aantal miljonairs stijgt al sinds 2010 gestaag.

Acht op de tien miljonairs werkt als zelfstandige. Het grootste deel is werkzaam in de landbouw: 19 procent. Een op de vijf miljonairs is dus boer. Ongeveer de helft van hen heeft een melkveehouderij en een kwart teelt granen of groenten. Hun vermogen bestaat vooral uit grond en stallen. Samen bezitten de Nederlandse miljonairs 309 miljard euro: dat is 44 procent van het totale vermogen.

Om het vermogen te berekenen zijn spaargeld, aandelen, andere effecten en onroerend goed dat niet de eigen woning is, opgeteld. De waarde van de eigen woning en eventuele hypotheken zijn niet in de berekening meegenomen. Eventuele schulden heeft het CBS van het vermogen afgetrokken.

Relatief de meeste miljonairs wonen in het Gooi: in de gemeenten Laren en Blaricum bezit een op de tien inwoners meer dan een miljoen. Dat geldt ook voor Bloemendaal. In Kerkrade wonen relatief de minste miljonairs.

Het CBS deed ook onderzoek naar de leefstijl van miljonairs. Daaruit blijkt dat ze minder vaak scheiden dan niet-miljonairs en zich gezonder voelen: er is minder overgewicht en er wordt minder gerookt. Wel drinken miljonairs meer alcohol. Of ze ook gelukkiger zijn dan mensen die geen miljoen bezitten, blijkt niet uit de cijfers van het CBS.