Zorg over intimidatie Eritrese vrouwen

Azc’s

Hulpverleners in de Nederlandse asielzoekerscentra maken zich grote zorgen over de invloed van priesters op jonge Eritrese vrouwen. Ook zien zij signalen van mensenhandel. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Tilburg, dat vrijdag verscheen in het Tijdschrift voor Veiligheid.

Omdat Eritrese nieuwkomers zelden praten over hun problemen, vroegen de onderzoekers medewerkers van het COA, Vluchtelingenwerk, huisartsen en andere hulpverleners naar ervaringen met deze groep. Het meest noemden zij zorgen over gebrekkige integratie. Jonge Eritreeërs (18-23 jaar), de grootste groep in de opvang, lijken vaak niet geïnteresseerd in Nederlands leren of vinden van werk. Ze wantrouwen instanties en elkaar en zoeken daarom geen hulp, waardoor sociaal isolement dreigt.

Tweede zorg is invloed van jonge Eritrese priesters die de azc’s bezoeken. Hulpverleners merken dat zij duivelsuitdrijvingsrituelen uitvoeren in azc’s. Terwijl in Eritrea mannen en vrouwen bezeten kunnen worden ‘door het boze oog’, lijkt dat hier alleen bij jonge vrouwen te gebeuren. Het vermoeden is dat de priesters zo veel invloed op de vrouwen hebben, dat zij de duivel bij hen kunnen oproepen. Vaak lijken deze priesters seksueel opgewonden te raken. Gevreesd wordt voor seksuele intimidatie, temeer omdat onduidelijk is of de mannen door een kerk zijn aangesteld.

Zorg over Eritreeërs pagina 10-11