Opinie

Rand van de toekomst

Voorbij de regenboog ligt een wetenschappelijk droomrijk. Daar zorgen fusiereactoren voor schier onbeperkte energie en niemand hoeft daar nog te sterven, dankzij gentherapie en verjongingshormonen. In die droomstad op de berg beschikt ook een ieder over vrij reizen – via de stabiel wormgatportalen! En bovenal: er staat een perfecte, hypersnelle, alleskunnende computer, slimmer dan die in Star Trek: de quantumcomputer.

En van alle droomtechnieken staat die quantumrekenaar waarschijnlijk het dichtst bij het heden (oké, in 1997 leverde een Britse fusiereactor korte tijd 16 megawatt aan vermogen, ongeveer evenveel als een half dozijn moderne windmolens).

Een stroom van berichten over mega-investeringen en quantumcomputers die wéér een qubit aan hun rekenkracht hebben toegevoegd houdt het quantumvertrouwen in leven. Al blijft óók de twijfel over het nog altijd onbekende. Wat kan die quantumcomputer dan? En wat is dat qubit eigenlijk? Op de rand van die toekomst spreekt verderop in deze bijlage Bruno van Wayenburg met de vooraanstaande Nederlandse quantumcomputerman Ronald de Wolf. Inderdaad, naar aanleiding van een mega-subsidie (18,8 miljoen euro van NWO). En wat blijkt? Er zijn eigenlijk maar heel weinig specifieke rekentaken waarbij de quantumcomputer zijn wonderbaarlijke talent kan tonen. Helaas geen wondermiddel. Ook mét een werkende quantumcomputer zullen we met de voeten op de grond blijven staan.