Recensie

Recensie Beeldende kunst

Witte de With wil af van ‘foute’ naam

Discussie

De Rotterdamse kunstinstelling Witte de With wijzigt in 2018 haar naam. De raad van toezicht vindt de verwijzing naar marineofficier Witte Corneliszoon de With (1599-1658) in de naam strijdig „met de waarden waar het instituut voor staat”.

In de discussie die de afgelopen maanden in de westerse wereld is opgelaaid over standbeelden en namen van instellingen die een eerbetoon vormen aan historische figuren uit de tijd van kolonialisme en slavernij, is Witte de With in Nederland de eerste instelling die tot een ingreep besluit.

Witte de With werkte onder meer voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie. In die tijd was hij betrokken bij de gewelddadige belegering van Jakarta in 1618, en gaf hij enkele jaren later leiding aan de verwoesting van

„Witte de With is een publieke instelling voor hedendaagse kunst en de openbaarheid van onze instelling komt in gevaar door deze naam”, aldus het instituut. In een open brief in juni keerden onder anderen antropologe Gloria Wekker en politica Sylvana Simons zich tegen de huidige naam. Wat de nieuwe naam wordt, wordt in 2018 worden besloten.

Tanya Hoogwerf, raadslid Leefbaar Rotterdam, stelde donderdag de subsidie voor de instelling ter discussie. Ze noemt de wijziging „het besmeuren van zeeheld Witte de With”.