Het conflict met Noord-Korea gaat op een van deze vijf manieren eindigen

Video Noord-Korea heeft er jarenlang aan gewerkt en kan het nu: de VS met raketten bereiken, mogelijk zelfs met kernkop. Wat gaat er nu gebeuren en wat kan het Westen doen? De eerste onzekerheid: komt er verandering vanuit Noord-Korea of wordt die afgedwongen van buiten Noord-Korea? De tweede onzekerheid: vindt verandering vreedzaam plaats, of gewelddadig? Dit zijn de mogelijke toekomstscenario’s.
Binnen Noord-Korea
Gewelddadig
Buiten Noord-Korea
Vreedzaam

En nu?

De vijf scenario’s hebben een gemene deler: ze zijn welbeschouwd allemaal slecht. De wenselijke scenario’s zijn nagenoeg ondenkbaar, in ieder geval op korte termijn, de denkbare scenario’s zijn onwenselijk of zelfs catastrofaal.

Die kennis verklaart het ontbreken van een duidelijk westers beleid ten opzichte van Noord-Korea. Dat maakt het inschatten van wat er kan gebeuren ook zo lastig. En het rechtvaardigt de vragen of het niet al te laat is en waarom het Westen het zo ver heeft laten komen dat er alleen nog slechte scenario’s over zijn.

Een gewapend conflict voorkomen is zeker in tijden van oplopende spanningen altijd de eerste prioriteit van het Westen. Daardoor focust de westerse omgang met Noord-Korea zich vaak op het gevaar dat het regime vormt voor andere landen en niet voor de bevolking van het land zelf.

In de Veiligheidsraad van de VN zijn sinds 1993 achttien resoluties aangenomen waarin sancties werden opgelegd aan Noord-Korea. Alle gingen over het kernwapenprogramma, terwijl de dreiging van Noord-Korea voor niemand groter is dan voor de Noord-Koreaanse burgers.

De focus op de dreiging van Noord-Korea voor het buitenland is precies wat het regime wil. In het Westen wordt op zulke momenten opgeroepen tot scenario’s die het echte probleem op lange termijn waarschijnlijk alleen maar verergeren, zoals onderhandelen of economische samenwerking. Na het sluiten van een deal is er immers helemaal niets meer te doen aan de status van Noord-Korea als kernmogendheid en is de aandacht definitief afgeleid van de schrijnende mensenrechtensituatie in Noord-Korea.

Met dat in gedachten is het bedenken van wat het Westen moet doen nog een stap moeilijker. Wellicht kan de internationale gemeenschap de nucleaire capaciteiten van Noord-Korea teniet doen. Door ze in een gewapend conflict uit te schakelen, door de sancties te blijven opvoeren, door te wachten op een staatsgreep van een minder erge Noord-Koreaanse dictator, of door een deal te sluiten.

Maar de Noord-Koreanen zullen hoe dan ook lijden. In een oorlog vallen aan die kant de meeste slachtoffers en als die kan worden afgewend door een deal, dan blijven de Noord-Koreanen leven onder een repressief regime dat zijn gelijke niet kent.

Is het probleem Noord-Korea dan echt opgelost?

Video
Joram Bolle, Benjamin Kat en Midas van Son.
Voice-over
Bastiaan Nagtegaal.
Illustraties
Midas van Son.
Techniek
Tim Hoogendijk.
Vorm
Koen Smeets.
Met dank aan
Casper van der Veen.