Geschorste arts werkt verder als alternatieve genezer

Kwakzalverij Alternatieve genezers zijn populair. Maar zij zijn een gevaar voor de veiligheid van patiënten, zegt de Inspectie. Die kan alleen reactief optreden.

Foto iStock

Een alternatieve behandelaar die door het Medisch Tuchtcollege uit het artsenregister is geschrapt, is toch weer begonnen met het behandelen van patiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is een nieuw onderzoek naar de behandelaar begonnen. „Wij hebben ernstige zorgen over de patiëntveiligheid.”

In november 2016 besloot het tuchtcollege dat de behandelaar zich niet meer mocht uitgeven voor arts. Vier oncologen hadden melding gemaakt van patiënten die tijdens zijn behandeling abcessen hadden opgelopen door verkeerd aangelegde infusen. In de melding beschrijft een van de oncologen dat zijn patiënt, een man met darmkanker voor wie weinig hoop op genezing was, „de laatste strohalm had aangegrepen” en naar de genezer was gegaan. „Die had de patiënt, terwijl die nog bij mij actief in therapie was, behandeld met injecties op zijn buik, patiënt en echtgenoot wisten niet wat voor middel het was geweest.” De oncoloog constateerde dat de man een ernstige reactie op het middel had gehad.

Lees ook het achtergrondverhaal: Kanker behandelen met een lamp? Ja, dat mag

Volgens de uitspraak van het tuchtcollege richtte de genezer zich op een „zeer kwetsbare doelgroep” en ontbreekt „ieder objectief inzicht in de effectiviteit van de door hem bepleite experimentele behandelingen”.

Volgens het CBS laat circa een miljoen Nederlanders, meestal hoogopgeleid, zich behandelen door alternatieve genezers. Er bestaat geen overzicht van actieve behandelaars en therapieën.

Terwijl de reguliere gezondheidszorg bol staat van de voorschriften en regels – met aangekondigde en onaangekondigde inspecties – werkt de overheid in de alternatieve zorg uitsluitend ‘reactief’, dus in reactie op klachten.

Een ander probleem zijn behandelaars die uit het zicht van de inspectie verdwijnen door uit Nederland te vertrekken.

Uit een inventarisatie van NRC blijkt dat honderden Nederlanders per jaar, voornamelijk terminale kankerpatiënten, zich in Duitsland laten behandelen.