Cijfers jaarverslag

Streefcijfer voor vrouwen in top staatsdeelnemingen niet gehaald

Bij lang niet alle Nederlandse staatsdeelnemingen wordt het streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top gehaald. Het gemiddeld percentage in de raden van bestuur lag eind 2016 op 20 procent. Dit blijkt uit het donderdag gepubliceerde Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2016. Bij netbeheerder Tennet, Havenbedrijf Rotterdam en BNG Bank zijn op bestuursniveau alleen mannen werkzaam. Meer vrouwen in de top is door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) tot een beleidsprioriteit gemaakt. De poging in 2015 om in de nieuwe Wet bestuur en toezicht een quotum vast te leggen, mislukte. Uit de vorige week gepubliceerde Female Board Index 2017 bleek dat het aantal vrouwelijke bestuurders van de 85 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven opnieuw is gedaald. (NRC)