Salariseis

Lerarenstaking basisscholen op 5 oktober

Basisschoolleraren gaan op 5 oktober een dag staken. Actiegroep PO-front, een samenwerking van bonden, schoolleiders, schoolbesturen en leraren, eist een beter salaris voor leerkrachten en een lagere werkdruk. De actievoerders hebben er geen vertrouwen in dat de formerende partijen hiervoor genoeg geld zullen vrijmaken. Het PO-Front spreekt in een verklaring van „code rood” in het basis- en speciaal onderwijs. Tijdens de staking wordt een manifestatie georganiseerd in het Zuiderpark in Den Haag. Het is onduidelijk hoeveel docenten meedoen, maar het collectief verwacht dat het overgrote deel van de schoolbesturen aangeeft achter de actie staat. (NRC)