20 procent bestuurders staatsbedrijven is vrouw

Het gemiddelde percentage vrouwelijke bestuurders bij staatsdeelnemingen ligt nog altijd flink lager dan het wettelijke streefcijfer van 30 procent.

Jet Bussemaker.
Jet Bussemaker. Foto Robin Utrecht/ANP

Bij lang niet alle Nederlandse staatsdeelnemingen wordt het streefcijfer voor vrouwen in de top gehaald. Het gemiddeld percentage in de raden van bestuur lag eind 2016 op 20 procent, waar minstens 30 procent het streven is. In de raden van commissarissen is het wel iets beter gesteld, maar voldoet ook niet iedereen aan het in 2016 bij wet vastgelegde streefcijfer, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2016.

Het verhogen van het aantal vrouwen in de top is door minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) tot een van de speerpunten van haar beleid benoemd. De poging om in 2015 in de nieuwe Wet bestuur en toezicht een quotum vast te leggen mislukt. Het bleef bij een streefcijfer.

Lees ook: Wet zorgt niet voor vrouwen in de top

Tussen 2013 en 2016 benoemde de minister of staatssecretaris van Financiën zeventien nieuwe bestuurders benoemd bij staatsdeelnemingen, waarvan er vier van het vrouwelijke geslacht zijn. Gecorrigeerd voor raden met slechts één bestuurder voldoen vier van de negen deelnemingen aan het wettelijke streefpercentage. Zo zijn bij Tennet (Energie), Havenbedrijf Rotterdam en BNG Bank op bestuursniveau alleen maar mannen werkzaam.

Voor de commissarissen ligt dit percentage iets hoger: tien van de twaalf bedrijven hadden een rvc die voor minstens 30 procent uit vrouwen bestond. Gemiddeld bestaan raden can commissarissen voor een derde uit vrouwen.

Volgens Financiën voldoen behalve Thales (Defensie) en NIO (financiële dienstverlening) wel alle bedrijven aan de plicht ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat de ondernemingen het streefcijfer moeten halen of op z’n minst kunnen uitleggen waarom dit niet gehaald is en wat eraan wordt gedaan om dat percentage te verbeteren.

Female Board Index

Hoewel nog lang niet alle deelnemingen aan het streefcijfer voldoen, ligt het percentage vrouwen in de raden van bestuur en commissarissen nog altijd wel flink hoger dan in het bedrijfsleven. Uit de vorige week gepubliceerde Female Board Index 2017 bleek dat het aantal vrouwelijke bestuurders van de 85 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven opnieuw is gedaald. Was twee jaar geleden nog 7,8 procent vrouw, dit jaar is dat 6,2 procent.

Lees ook: Aantal vrouwelijke topbestuurders daalt