Socialistische partij

Gesthuizen was naïef over de SP

Foto iStock

Half jaren 70 was ik een kleine twee jaar actief lid van de Socialistische Partij. De partij was voortgekomen uit de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland. Geheel in de geest van het leninisme was de partij ‘democratisch-centralistisch’ opgebouwd, de hiërarchische, piramidevormige organisatiewijze van elke zichzelf respecterende communistische partij sinds de dagen van kameraad Lenin.

Hier moest ik aan denken bij het interview met Sharon Gesthuizen naar aanleiding van haar boek over haar SP-tijd in de Tweede Kamer (‘Loyaliteit aan partij en leider wordt het meest gewaardeerd’, 2/9). Deze vorm van democratie heeft in wezen niets met democratische besluitvorming te maken, maar houdt wel die schijn op. Gesthuizens uitspraak over loyaliteit aan de leider die in de kop van het interview terechtkwam geeft exact de kern aan van de democratisch-centralistische partijstructuur.

De SP is weliswaar geen communistische partij meer, maar de leninistische resten van haar organisatiestructuur en van de wijze van communiceren met andersdenkende partijgenoten bestaan kennelijk nog wel. Hoewel het allemaal erg sneu is voor Gesthuizen, getuigt een en ander echter wel van een behoorlijke naïviteit. Zij is namelijk niet de eerste die hierover naar buiten treedt.