Recensie

Recensie

Hugenotengezang, zwanger van sensualiteit

    • Joost Galema

Muziek zet woorden van geloof kracht bij, maar kent ook een verleidelijke kant, waar de kerk door de eeuwen heen moeilijk raad mee weet. Nooit bezingen de geestelijken vanaf de kansel het Bijbelboek Hooglied, dat dicht over de fysieke verlangens tussen man en vrouw.

Die tweeslachtigheid komt helder naar voren bij het Huelgas Ensemble, op een album met componisten uit de hoogtijdagen van de Franse hugenoten, van wie zovelen door katholieken werden uitgemoord in de Bartholomeusnacht van 1572, de inleiding tot zo’n dertig jaar burgeroorlog.

Tegenover de geestelijke en wereldlijke liederen van de hugenoten staat de muziek die het Vaticaan liet componeren over het ‘goede nieuws’ van het bloedbad. Triomfalisme botst op de eenvoud van calvinistische psalmen, maar ook op hugenotengezangen die zwanger van sensualiteit zijn. Het Huelgas Ensemble weeft van die noten een prachtig klankkleed, dat het verleden tot leven roept.