Brieven

Brieven, 04/09/2017

Marien Awesome

METEOROLOGISCH SEIZOEN

Geen Kerst in de herfst

Het betoog van statisticus Lex Abels voor het verschuiven van de meteorologische seizoenen om te overlappen met de vier kwartalen van het kalenderjaar (Brieven, Langer zomer, 4/9) is begrijpelijk, maar gaat voorbij aan hoe de huidige meteorologische seizoenen (een winterse maart daargelaten) redelijk goed aansluiten bij onze beleving van de jaargetijden.

Nu in september de scholen weer begonnen zijn, is voor de jeugd de zomer (gevoelsmatig gekenmerkt door zon en vakantie) toch echt voorbij. De bladeren vallen reeds van de bomen, en ‘dus’ is het herfst. Maar misschien nog wel het grootste bezwaar tegen de beoogde verschuiving is een winter die pas op 1 januari begint: immers, wie wil er nou Kerst en Oudjaar vieren in de herfst?

Uitbreiding Schiphol

Maak vliegen duurder

Terecht wordt er in de discussie over vliegveld Lelystad aandacht besteed aan de toenemende overlast door meer vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden waar het nu nog redelijk stil is (Brieven, Koester de stilte, 4/9). Wat ik mis, is dat de werkelijke oorzaak van het lawaai niet wordt benoemd. Vliegen is veel te goedkoop en dus wordt er heel veel gevlogen. Goedkope kerosine waar nog steeds geen btw over wordt geheven, noch enige heffing voor de grote effecten van de CO2-uitstoot hoog in de atmosfeer zorgen onder andere voor onverantwoorde stunttarieven. Vooral vakantievluchten zijn de oorzaak van de ‘noodzaak’ van Lelystad. Laten we onze energie richten op de politiek om vliegen duurder te maken en zelf het goede voorbeeld geven door niet meer te vliegen en daar openlijk trots op te zijn.

Grootste sporter

Groter dan zijn sport

Hugo Camps vraagt zich na het afzwaaien van sprinter Usain Bolt af (Ayrton Senna sprak niet, hij dééd, 30/08) wie de grootste sporter ooit was en komt op basis van criteria als prestatie, magie, mysterie en ondoorgrondelijkheid uit bij de in het harnas gestorven Braziliaanse autocoureur Ayrton Senna. Een mooie keuze, al haalt hij het in mijn ogen niet bij Muhammad Ali. De zelfbenoemde „the greatest” zweeg niet zoals Senna, maar zei in dichtvorm voor de wedstrijd in welke ronde hij zijn tegenstander tegen het canvas zou slaan, en deed dat vervolgens ook. Zijn ongelooflijke lichtvoetigheid, branie en bravoure en de door hem bedachte Ali shuffle waren reden voor mijn vader en mij om in het holst van de nacht op te staan voor een partij van Ali.

Wel op tijd inschakelen, want Ali was op en top showman die door zijn teksten en bluf al voor aanvang van de wedstrijd op punten voor stond. Daarnaast was hij een groot voorvechter van de zwarte burgerrechtenbeweging, weigerde hij in Vietnam te vechten en was hij een voorbeeld voor velen wegens zijn standvastigheid.

Ali was groter dan zijn sport, oversteeg de politiek, verbroederde en verdeelde en is daarom in mijn ogen de allergrootste.

Oranje

Emoties opkloppen

Ik zou willen voorstellen om in verband met het verliezen van een (sport)wedstrijd nooit van „vernedering” te spreken (Vernedering in Frankrijk, 1/9). Er worden in de media al zo vaak emoties opgeklopt. NRC lijkt me bij uitstek de plek om daar niet aan mee te doen.