Werk onder niveau

Vaak maar klein baantje voor mbo’er

Jongeren met een diploma vinden vaker een baan, maar veelal niet voor het gewenste aantal uren. Volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht hebben zij ook vaak andere banen dan waarvoor ze geleerd hebben, en werken ze onder opleidingsniveau. De onderzoekers spreken van verborgen werkloosheid. Van de werkenden met een mbo-diploma zegt 36 procent meer uren te willen draaien. Voor mbo’ers met een contract tot twaalf uren geeft driekwart aan meer te willen werken. Ook blijkt bij vier op de tien mbo- of hbo-gediplomeerden de studie niet goed aan te sluiten op het werk. Dat geldt niet voor technisch personeel. (ANP)