Regering-Trump trekt regeling minderjarige illegalen in

Met DACA konden de ‘dreamers’ legaal werken en studeren in de VS. Tenzij er een nieuwe regeling komt, kunnen ze straks in theorie uitgezet worden.

Een demonstrant hangt uit protest tegen de behandeling van de jongeren een spandoek aan de muur tussen Mexico en de VS.
Een demonstrant hangt uit protest tegen de behandeling van de jongeren een spandoek aan de muur tussen Mexico en de VS. Foto Guillermo Arias/AFP

De regeling voor migranten die als minderjarige illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen, wordt ingetrokken. Dat heeft minister van Justitie Jeff Sessions bekendgemaakt. Met het Deferred Action for Childhood Arrival-programma (DACA) werd gedoogd dat 800.000 jongeren, zogenoemde dreamers, hun Amerikaanse rijbewijs haalden, en konden werken en studeren.

Het DACA-programma werd in 2012 per decreet ingesteld door de toenmalige president Obama. Donald Trump noemde de regeling tijdens zijn verkiezingscampagne “illegale amnestie”, en zei er een einde aan te willen maken. Als president heeft hij het Congres wel verzocht binnen een half jaar met een nieuwe regeling voor deze groep migranten te komen. Tot dan zal er volgens Trump voor de jongeren die onder DACA vielen niets veranderen.

Lees ook: Trump worstelt met modelmigranten

‘Onwettig en ongrondwettelijk’

Volgens Trump is de reden dat hij van DACA af wil dat Obama de regeling heeft doorgevoerd door middel van een executive order, in plaats van via het Congres:

“De wetgevende macht, en niet de uitvoerende macht schrijft dit soort wetten - dit is het fundament van ons grondwettelijk systeem, dat ik plechtig gezworen heb te bewaken, beschermen en verdedigen.”

Volgens minister Sessions van Justitie heeft de regeling een aanzuigend effect gehad en zouden “honderdduizenden Amerikanen” zonder werk zitten doordat de migranten de banen inpikken. Bovendien, voegt Trump daar aan toe, vormt DACA een bedreiging voor de welvaart en veiligheid:

“De tijdelijke implementatie van DACA door de regering-Obama (nadat het mislukt was om zijn gratieplannen door het Congres te krijgen) heeft ook geleid tot een humanitaire crisis: de enorme golf alleenstaande minderjarigen uit Midden-Amerika, inclusief, in sommige gevallen, jonge mensen die zich later zouden aansluiten bij gewelddadige bendes door heel ons land, zoals MS-13.”

Omstreden

De afschaffing van de DACA-regeling zorgde in de VS voor een verhit debat over de positie van de dreamers. De jonge migranten zijn in veel gevallen als kind de VS binnengekomen, daar opgegroeid, en goed geïntegreerd. Bovendien hebben zij met het oog op de regeling hun identiteit aan de Amerikaanse overheid bekendgemaakt. Nu de regeling is ingetrokken, bestaat de mogelijkheid dat ze het land uitgezet worden.

Amerikanen vinden in meerderheid dat er voor goed geïntegreerde migranten de mogelijkheid moet zijn om legaal in het land te verblijven, maar over de beste manier om dat te regelen is men het grondig oneens. Ook binnen Trumps Republikeinse partij bestaan grote meningsverschillen over de kwestie. Het is dan ook de vraag of het Congres voor de deadline van 5 maart overeenstemming weet te bereiken over een opvolger van DACA.

Obama: fout, contraproductief- en wreed

Barack Obama heeft het besluit van Trump in een Facebook-bericht bekritiseerd. Volgens hem had hij alle recht om een decreet uit te vaardigen en is er, in tegenstelling tot wat Trump beweert, geen enkele juridische noodzaak om de regeling nu te schrappen:

“Om deze mensen tot mikpunt te maken is fout, omdat ze niets fout gedaan hebben. Het is contraproductief, omdat ze nieuwe bedrijven willen beginnen, onze laboratoria willen bemannen, willen dienen in onze krijgsmacht en op andere manieren willen bijdragen aan het land waarvan we houden. En het is wreed. Wat nou als de natuurkundeleraar van ons kind, of onze aardige buur een dreamer blijkt te zijn? Waar worden we geacht haar naartoe te sturen? Naar een land dat ze niet kent, of herinnert, met een taal die ze misschien niet eens spreekt?”

Obama roept de leden van het Congres op om te werken aan een oplossing:

“Ik vond het bemoedigend dat er mensen waren die ze opriepen dat te doen. En ik voeg mijn stem bij de roep van de meerderheid van de Amerikanen die hoopt dat ze in actie komen, en dat doen met een besef van de morele urgentie dat even groot is als de urgentie die deze jonge mensen ervaren.”