Protest tegen ‘klimaatscepticus’ in Wageningen

Opwarming aarde De bioloog Matt Ridley denkt dat het beleid om klimaatverandering tegen te gaan juist schadelijk is voor mens en milieu.

Enkele tientallen studenten hebben maandagmiddag bij de Wageningen Universiteit gedemonstreerd tegen de komst van de Engelse journalist en bioloog Matt Ridley. Hij was in Wageningen de belangrijkste spreker bij de opening van het academisch jaar. In zijn lezing betoogde Ridley dat er veel redenen zijn voor optimisme over het milieu – het thema van de openingsceremonie. De uitnodiging van Ridley, een burggraaf die sinds 2013 voor de Conservatieven in het Britse Hogerhuis zit, is omstreden omdat velen hem beschouwen als een klimaatscepticus.

De studenten zijn het eens met meer dan twintig hoogleraren en docenten van de universiteit die vorige week in een brief hun ‘bezorgdheid en teleurstelling’ hadden uitgesproken over het optreden van Ridley. Zij zijn niet tegen zijn komst, maar ze zien hem liever niet als hoofdspreker bij de opening van het academisch jaar. Volgens hen kan zo gemakkelijk de indruk ontstaan dat de universiteit het eens is met Ridley. De bijeenkomst biedt onvoldoende mogelijkheid om met Ridley in debat te gaan.

Veel gezichtspunten

„Als Dr. Ridley wordt uitgenodigd zou hij idealiter deel uitmaken van een panel van wetenschappelijke experts met een breed scala aan gezichtspunten”, aldus de briefschrijvers. Volgens hoogleraar milieusysteemanalyse Rik Leemans, een van de ondertekenaars, besloot een derde tot de helft van de hoogleraren en docenten niet bij de opening aanwezig te zijn. Ook Leemans zelf was er niet bij.

Opwarming geen probleem

Matt Ridley, auteur van onder andere het boek The Rational Optimist is geen klimaatscepticus in de gebruikelijke betekenis van het woord. Hij ontkent niet dat klimaatverandering bestaat en ook niet dat het mede wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen bij de verbranding van kolen, olie en gas. Maar hij gelooft dat de opwarming van de aarde de komende decennia niet voor grote problemen zal zorgen. Veel beleid dat bedoeld is om klimaatverandering te voorkomen, is daarentegen volgens hem juist schadelijk voor mens en milieu, zoals het gebruik van biobrandstof. Maar volgens Leemans is het wel heel gemakkelijk om optimistisch over het klimaat te zijn als je de problemen bagatelliseert.

Intern debat

In een reactie op de brief heeft Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van de Wageningen Universiteit, besloten in de komende weken intern een debat te houden over het onderwerp. Daarbij zal Ridley echter niet aanwezig zijn. Studenten hebben deze dinsdagochtend de gelegenheid om in een besloten bijeenkomst met hem van gedachten te wisselen.