Uitstoot broeikasgassen vorig jaar gestegen

Er werd 1 procent meer uitgestoten dan het jaar ervoor. Dit is opvallend omdat Nederland probeert minder broeikasgassen uit te stoten.

Foto Bram van de Biezen/ANP

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar in Nederland voor het tweede jaar op rij gestegen. De uitstoot steeg met 1 procent in vergelijking met het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De stijging is opvallend omdat Nederland juist probeert minder broeikasgassen uit te stoten.

De stijging van broeikasgassen is met name terug te voeren op groei in de chemische industrie. Deze energie-intensieve industrie is verantwoordelijk voor een stijging van 1,5 miljard kilogram CO2, op het totaal van 167 miljard kilogram in 2016. Ook steeg het aardgasverbruik om huizen en kantoren te verwarmen.

Lees ook: Onzeker of Nederland de vereiste CO2-reductie haalt

Elektriciteitscentrales

Elektriciteitscentrales stootten vorig jaar juist per saldo minder CO2 uit. Dit komt omdat er bij het opwekken van elektriciteit vorig jaar minder gebruik werd gemaakt van steenkool en meer van aardgas. Gas stoot minder broeikasgassen uit dan steenkool. Deze afname werd bijna helemaal teniet gedaan omdat er meer elektriciteit werd opgewekt.

Dat er minder steenkool werd gebruikt is opvallend omdat de afgelopen jaren het aandeel steenkool juist sterk was toegenomen. Sinds 2011 nam het aandeel steenkool toe van 18,4 procent naar 35,9 procent. Vorig jaar daalde dit percentage weer naar 32,3 procent. Deze afname volgt op de sluiting van drie oude kolencentrales vorig jaar en de grotere inzet van aardgascentrales.

Lees ook: Zij krijgt het milieu wél op de agenda

De stijging was minder groot dan het jaar ervoor. In 2015 stootte Nederland vijf procent meer broeikasgassen uit dan het jaar ervoor. Toen was de stijging nog voornamelijk toe te schrijven aan het stijgende gebruik van steenkool en de groeiende economie.

Urgendazaak

Nederland probeert al jaren minder CO2 uit te stoten. In 2013 spande klimaatorganisatie Urgenda een rechtszaak aan om de staat via juridische weg te dwingen de uitstoot van CO2 te verminderen. De rechter gaf de organisatie gelijk en bepaalde dat Nederland in 2020 25 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990. Dit percentage lag in 2016 op 11 procent. De staat ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

Lees ook: Dolend en tastend op weg naar een wereld zonder olie, gas en kolen