Brieven

Stijgende zorgkosten

Je krijgt de administratie die je verdient

Beeld Cyprian Koscielniak

Zo’n vijftien geleden was de sterke groei van de zorgkosten voor de Nederlandse regering een voorname zorg. Om die reden ging de regering er toe over om de zorgkosten door commerciële zorgverzekeraars te laten bewaken. Laatstgenoemden hebben hun taak met verve opgepakt en een stevige administratieve controle op de Nederlandse zorg gezet. En daarmee financiële resultaten geboekt. De heren (en dames) artsen, specialisten, tandartsen, enzovoorts zijn niet in administratie opgeleid, hebben doorgaans een hekel aan administratie en voelen zich ook vaak te goed voor administratief werk. Om die reden hebben zij helemaal niets ondernomen om de administratie naar hun geldschieters toe te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Resultaat is dat iedere geldschieter (zorgverzekeraar of gemeente) zijn eigen administratieve systeem hanteert. Bovendien wordt administratief personeel in de zorgsector duidelijk lager betaald dan administratief personeel in het bedrijfsleven. De oplossing ligt voor de hand: standaardisatie van de administratie, in goed overleg tussen de gezamenlijke zorgverzekeraars en de gezamenlijke medici. Spreek één of enkele administratie-computersystemen af en leg deze verplicht op aan alle betrokkenen. De zorgsector zou hiermee landelijk tientallen miljoenen euro’s besparen.