Kamp kent aan recordaantal energieprojecten subsidie toe

Ruim 4.500 projecten voor duurzame energie hebben voor in totaal 6 miljard euro subsidie gekregen in de eerste jaarhelft. De helft van het geld gaat naar zonnepanelen.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp tijdens een werkbezoek aan landgoed Scholtenszathe in 2014.
Minister van Economische Zaken Henk Kamp tijdens een werkbezoek aan landgoed Scholtenszathe in 2014. Foto Evert-Jan Daniels/ANP

In de eerste helft van dit jaar heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) voor 5,8 miljard euro subsidie toegekend aan projecten voor duurzame energie. Het gaat om een recordaantal van 4.530 beschikkingen, schrijft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer. In de tweede helft van vorig jaar was het aantal projecten dat steun kreeg nog de helft lager.

Voor de tweede helft van het jaar is er wederom 6 miljard euro beschikbaar voor subsidies. De zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) moet een bijdrage leveren aan de pogingen om in 2020 voor 14 procent aan hernieuwbare energie op te wekken. Drie jaar later moet dat aandeel volgens het Energieakkkoord uit 2013 op 16 procent liggen.

Dalende kostprijs zonnepanelen

Volgens Kamp kunnen de projecten uit de eerste helft van het jaar voor een aandeel hernieuwbare energie van 1,1 procent gaan zorgen. In de meeste gevallen (bijna 4.400 toekenningen) gaat het om zonnepanelen, waarbij in totaal 2,86 miljard euro is toegezegd. Het is voor het eerst dat het meeste geld naar zonneprojecten gaat en dat is volgens de minister het gevolg van een dalende kostprijs. Nog eens 2,2 miljard euro gaat naar windmolens op land. De rest van de subsidie wordt besteed aan biomassa, geothermie, zonthermie en waterkracht.

Een aantal projecten, waarbij in totaal om 1,2 miljard euro subsidie was gevraagd, is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) afgewezen omdat de aanvragen niet aan de eisen voldeden. Daardoor is 168 miljoen euro van de beschikbare subsidie niet uitgekeerd.

‘Grote groei’ in 2018

In totaal (inclusief de toezeggingen van maandag) heeft de overheid sinds 2007 aan bijna 30.000 projecten subsidie toegekend. In veel gevallen zijn deze projecten (62 projecten) nog in de ontwikkelings- of bouwfase. Kamp verwacht dan ook, zo schrijft hij aan de Kamer, dat „de grote groei” aan hernieuwbare energie in 2018 is te verwachten. Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg vorig jaar 5,9 procent, nauwelijks hoger dan in 2015 (5,8).

De brief van Kamp aan de Kamer viel maandag samen met de bekendmaking van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar in Nederland met 1 procent is gestegen. Die groei blijkt vooral afkomstig te zijn van de chemische industrie. Ook nam het aardgasgebruik toe, ten behoeve van de verwarming van huizen en kantoren. Elektriciteitscentrales zagen hun uitstoot relatief afnemen door het verminderde gebruik van steenkool. Omdat er per saldo meer stroom werd opgewekt (met het schonere aardgas) bleef de totale uitstoot van elektriciteitscentrales nagenoeg gelijk.

Net als bij het aandeel hernieuwbare energie heeft Nederland ook doelstellingen om minder CO2 uit te stoten. In de zogeheten Urgenda-zaak bepaalde de rechter in 2015 dat Nederland in 2020 25 procent minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990. Vorig jaar was de uitstoot (197 miljard kilogram) 11 procent lager dan in 1990. De zaak was in 2013 aangespannen door de klimaatorganisatie Urgenda samen met bijna 900 mede-eisers. De staat is in hoger beroep gegaan.