Brieven

Brieven, 04/09/2017

Meer geld voor leraren

Asscher beschadigd

Los van de timing was de inzet van Asscher duidelijk: er moest een bedrag met acht nullen voor het verhogen van de lerarensalarissen in de rijksbegroting voor volgend jaar worden opgenomen. En wat heeft hij van Rutte gekregen: onduidelijkheid over de hoogte van het bedrag. De PvdA dacht aan enkele honderden miljoenen. De leraren denken aan meer dan een miljard. Rutte noemt geen bedrag. De door hem geïntroduceerde toetssteen van „substantieel” helpt daarbij totaal niet om een gedragen bedrag te definiëren. Ten tweede: geen belofte, geen garantie, maar een inspanningsverplichting. Dat laatste nakomen is heel makkelijk, maar levert zelden een tot tevredenheid stemmende uitkomst op. Tot slot: geen uitspraak over salarissen, maar over ‘arbeidsvoorwaarden’. Daar kan hij opnieuw alle kanten mee op. Wanneer je dat optelt, is er maar één conclusie mogelijk: Asscher heeft niets concreets binnengehaald en hij heeft door het dreigen met een kabinetscrisis ook nog eens de al niet zo goede vertrouwensband tussen de PvdA en de VVD verder verslechterd. Al met al gaat Asscher met een beschadigd aanzien verder.

Uitbreiding Schiphol

Koester de stilte

Zeven gemeenten in het Groene Hart keren zich tegen de groei van Schiphol (Gemeenten Groene Hart: stop groei van Schiphol, 28/8). De grens van 500.000 vluchten per jaar in 2020 is dit jaar al bereikt. De luchthaven is bijna over zijn grenzen gegroeid en pleit voor het verleggen daarvan. De luchthaven heeft dit in het verleden ook met succes bepleit. De groei is feitelijk ongebreideld, ten koste van milieu, woongenot en rust.

Waar wij wonen, dicht bij Amsterdam, komt elke twee minuten een vliegtuig over. Niet altijd met bulderend geraas, maar stil is het nooit. In vakanties zoeken we vaak de rust op in de bossen van Overijssel, maar ook daar is het binnenkort gedaan met de stilte: Schiphol breidt uit naar Lelystad, waardoor ook Flevoland, Gelderland en Overijssel voortaan hun portie vliegtuigoverlast krijgen.

Een goede luchthaven is in het belang van ons allemaal. Maar stilte en rust zijn dat ook, en die worden steeds schaarser. Ik stel dan ook voor dat gemeenten in Oost-Nederland zich aansluiten bij het protest van het Groene Hart.

‘meteorologisch’ seizoen

Langer zomer

Het is weer zover. Vier maal per jaar wordt ons, lang vóórdat het volgende seizoen eigenlijk aanbreekt, door meteorologen voorgehouden dat het vorige seizoen al ten einde is. De hele uitvinding van die zogeheten ‘meteorologische’ seizoenen is van louter administratieve aard: de meteorologen vinden het gemakkelijker om een seizoen over drie volle maanden te laten lopen.

Als je al wilt afwijken van wat de natuur voorschrijft, van de „astronomische seizoenen”, doe het dan wat intelligenter. Laat dan de winter lopen van 1 januari tot en met 31 maart, de lente van 1 april tot en met 30 juni enzovoort.

Het ‘administratieve’ voordeel voor de meteorologen is dan veel groter: de seizoenen passen dan zowaar in één kalenderjaar! Maar er zijn nog twee redenen om voor die data te kiezen.

De eerste is van écht meteorologische aard: de reactie van de aardse natuur op de zonnestand loopt altijd achter, nooit vóór. Dus kun je beter de eerste van de maand volgend op de 21ste kiezen, die datum ligt ook nog eens veel dichter bij dan de eerste dag van dezelfde maand. De tweede reden is van psychologische aard. We vinden het altijd wat spijtig dat de lente, de zomer of de herfst alweer voorbij zijn. Dus drie maal per jaar kunnen de meteorologen ons dan blij maken met de ‘dode mus’ dat het geliefde seizoen nog niet voorbij is.


statisticus

Psychische zorg

Buiten de boot

Goede analyse van de tekortkomingen van het huidige systeem dat gehanteerd wordt in de GGZ in Nederland (Verwaarlozing van de psychiatrie is levensgevaarlijk, 23/8). Te veel tijd en geld gaat naar de administratie en te weinig direct naar de cliënt, die in korte tijd moet herstellen. Wie niet herstelt valt buiten de boot en gaat mogelijk in de toekomst euthanasie aanvragen.