Air France-KLM op zoek naar vrouwelijke commissaris

Aandeelhoudersvergadering Een verkoopdeal met Chinese en Amerikaanse partners trekt de man-vrouwverhouding in de raad van commissarissen scheef. En dus is er een vacature.

Foto Fred Steenman
Foto Fred Steenman

De aandeelhouders van Air France-KLM hebben massaal ingestemd met de verkoop van een deel van het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf aan de Amerikaanse partner Delta Airlines en de Chinese partner China Eastern Airlines. De maatschappijen uit Atlanta en Sjanghai kopen elk 10 procent van de aandelen en betalen daar allebei 375 miljoen euro voor.

De eind juli aangekondigde transactie werd maandagochtend goedgekeurd tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Parijs. Delta en China Eastern krijgen allebei een commissaris in het hoogste orgaan van het bedrijf, de board of directors die fungeert als raad van commissarissen. Zorgen van aandeelhouders over verlies van onafhankelijkheid zijn volgens Jean-Marc Janaillac, topman van Air France-KLM, „volledig ongegrond”. Hij benadrukte de strategische en financiële voordelen van de deal. Air France-KLM krijgt een beter mondiaal netwerk en kan een deel van de miljardenschuld aflossen.

Een noodzakelijke stap

Volgens Frédéric Gagey, financieel directeur van de moedermaatschappij van KLM, is de verbintenis met Delta en China Eastern een noodzakelijke stap voorwaarts richting consolidatie in de luchtvaart. „Buiten de Verenigde Staten is de luchtvaart nog veel te versplinterd. Maatschappijen moeten intensiever gaan samenwerken. Air France-KLM loopt daarin voorop.” Over de aankoop van 31 procent belang in de Britse maatschappij Virgin Atlantic, ter waarde van 247 miljoen euro, werd nauwelijks gesproken tijdens de vergadering.

Wel kwam de uitbreiding van de raad van commissarissen aan de orde. De huidige raad van vijftien wordt met vier leden uitgebreid. Twee commissarissen worden namens de twee nieuwe aandeelhouders aangesteld. Omdat dit twee mannen zijn - Delta kwam maandag ineens met Goldman Sachs-bankier George Mattson op de proppen - wordt het afgesproken vrouwenquotum van 40 procent niet gehaald. Daarom stelde het bedrijf voor een extra vrouwelijke commissaris te gaan benoemen. Met een krappe meerderheid (54,3 procent) stemden de aandeelhouders hiermee in.

Gevoelig punt

Het is interessant te zien of de nieuwe vrouwelijke commissaris een Nederlandse wordt. De samenstelling van de raad van commissarissen is namelijk een gevoelig punt tussen Air France en KLM. Er zitten nu vier Nederlanders in de raad. Hans Smits, voorzitter van de raad van commissarissen van KLM, had dit voorjaar al benoemd moeten worden tot vice-voorzitter, maar dat is nog niet gebeurd.

Naast de nieuwe vrouwelijke commissaris is ook de laatste plek in de raad nog onbekend. Door de uitbreiding is het namelijk wettelijk verplicht dat er een tweede commissaris namens de circa 90.000 werknemers toetreedt. Omdat de al zittende werknemerscommissaris een Fransman is - een technicus - wordt de tweede een Nederlandse werknemer, bevestigde Janaillac. De benoeming van deze werknemerscommissaris door de Europese ondernemingsraad van het bedrijf volgt pas op 10 oktober.

De Nederlandse pilotenbond VNV eist de tweede werknemerscommissaris op, als tegenprestatie voor financiële concessies van de piloten in een cao die eind dit jaar afloopt. KLM-topman Pieter Elbers heeft in de cao toegezegd om zich hiervoor „maximaal in te spannen”. De beslissing is echter niet aan hem. Ook de ondernemingsraad van KLM speelt geen rol in de benoeming. Als de piloten hun commissaris niet krijgen, dan eisen zij 26,7 miljoen euro terug van KLM.