Herinrichting

Straks wonen en recreëren op Marineterrein

Als de militairen juli 2018 vertrokken zijn, wordt het Marineterrein voor de helft openbaar recreatiegebied en voor de andere helft bebouwing. Dat is althans het voorstel in de Principenota Marineterrein, waarover buurtbewoners en andere betrokkenen zich deze maand zullen buigen. Het plan is om zowel woonhuizen te bouwen als kantoren voor bedrijven die zich richten op de ‘innovatieve economie’. Voor het einde van het jaar moet Projectbureau Marineterrein een definitief plan hebben voor de 12,7 hectare op Kattenburg. In de leegstaande Defensie-gebouwen nemen tot die tijd verschillende start-ups hun intrek.