Opinie

‘Aboutaleb diskwalificeert de gemeenteraad en ambtelijke organisatie’

Opinie De gemeenteraad is geen verzameling van experts die deelbelangen dienen. Een goed stadsbestuur luistert naar alle belangengroepen.

Maandag ondertekenen de burgemeester en de raadsgriffier een intentieverklaring om met financiële regelingen personeel van grote bedrijven te verleiden tot het raadslidmaatschap. Zij menen dat ze op die manier „kennis van zaken” in huis halen. Ze denken aan een constructie waarbij het bedrijfsloon wordt doorbetaald en de raadsvergoeding ter compensatie naar het bedrijf gaat.

Dit plan is gestoeld op een bedenkelijke diskwalificatie van de huidige gemeenteraad. Raadsleden hebben volgens hen een gebrek aan „noodzakelijke expertise” en missen een „achtergrond in het bedrijfsleven” en als ze die hebben alleen „in uitvoerende functies”, waarmee ze een gebrek aan inzicht suggereren.

Het plan diskwalificeert gelijktijdig de ambtelijke organisatie. Deze zou niet de expertise bieden die nodig is voor de uitdagingen waar de stad voor staat en bij het bedrijfsleven wel in huis zou zijn. Complexe maatschappelijke vraagstukken gaan echter veel verder dan de belangen van het bedrijfsleven. Het besturen van een stad is niet hetzelfde als het runnen van een bedrijf.

Het plan is ook een diskwalificatie van het bedrijfsleven zelf. Ideeën over de toekomst van de haven en de stad zouden door het bedrijfsleven nu niet bij de politiek belanden. Dit terwijl de ondernemersvereniging van havenbedrijven veelvuldig bij het college en de gemeenteraad aan tafel zit.

Een gemeenteraad is geen verzameling van experts die deelbelangen dienen. Gemeenteraadsleden dienen een zorgvuldige afweging te maken van álle belangen. Het bedrijfsleven is belangrijk voor Rotterdam en verdient de kans om in een open bestuurlijke omgeving zijn belang te bepleiten. Maar dat geldt ook voor andere sectoren.

Een goed stadsbestuur, met de burgemeester voorop, is in staat om goed te luisteren naar alle belangengroeperingen. Zij moet in staat zijn om met steun van ambtenaren ingewikkelde vraagstukken te doorgronden.

Onze grondwet schrijft voor dat gemeenteraadsleden vrij zijn om een zelfstandige afweging te maken en daarbij ‘zonder last of ruggespraak’ moeten handelen. Dit principe is cruciaal voor de werking van onze lokale democratie en moeten we niet onder druk zetten door sponsorcontracten tussen bedrijven en raadsleden.

Het is te prijzen dat de burgemeester en de griffier de gemeenteraad willen versterken. Maar dit is geen goed idee.

(gemeenteraadslid van 2010 tot 2014) en (lid van de gebiedscommissie centrum) zijn lid van D66 in Rotterdam.