Special: Over de top

De aanleiding voor deze special was een simpele vraag: waarom houdt de doorsnee bestuursvoorzitter zich afzijdig in het maatschappelijk debat?

Foto iStock

De leider van een grote multinational is een bezig baasje. Hij (meestal) of zij (een uitzondering) moet van alles tegelijk. De strategische lijnen uitzetten. De concurrentie uitschakelen. Leiding geven aan tienduizenden mensen in tientallen landen. Beslissingen nemen die deze mensen hun baan kunnen kosten. Aandeelhouders tevreden stellen, winst maken, groeien.

Met de baan van bestuursvoorzitter komen geld, macht, status en verantwoordelijkheid. Natuurlijk, de bestuursvoorzitter heeft collega-bestuurders. Er is een raad van commissarissen die toezicht houdt. Maar uiteindelijk is de bestuursvoorzitter eindverantwoordelijk. Niet voor niets verdient de voorzitter substantieel meer dan de andere bestuurders.

De mensen aan de top van het bedrijfsleven zijn ook machtiger dan ooit. Dertig jaar liberale overheidspolitiek op mondiale schaal heeft grenzen geopend, belastingen verlaagd en de sturende rol van de overheid in de economie teruggedrongen. Wie zijn die bestuursvoorzitters die de grootste Nederlandse bedrijven leiden?

Vandaag staan deze bazen centraal in het economiekatern. Hoeveel van hen kent u als lezer? De aanleiding voor deze special was een simpele vraag : waarom houdt de doorsnee bestuursvoorzitter zich afzijdig in het maatschappelijk debat? We vroegen het aan 25 bestuursvoorzitters – vier stemden in met een gesprek. We beschrijven hoe de economische macht zich concentreert bij een beperkte groep mensen. We geven een inkijkje in de meest prominente eetclubjes waar de zakelijke elite elkaar treft. Wie zélf de ambitie heeft om captain of industry te worden, kan lezen hoe de snelste weg naar de top eruitziet.