Strafontslag COR-baas politie

Declaratieschandaal De oud-voorzitter van de ondernemingsraad van de politie krijgt strafontslag. Hij declareerde onder meer 198 flessen prosecco en liet facturen aanpassen.

Foto: Getty Images

Wegens „zeer ernstig plichtsverzuim” heeft de nationale politie de man die vier jaar lang voorzitter was van de Centrale Ondernemingsraad (COR), Frank Giltay, onvoorwaardelijk ontslag aangezegd.

De disciplinaire straf heeft de korpschef van de politie, Erik Akerboom, in juli in een brief aan Giltay gemeld. In de vertrouwelijke, twintig pagina’s tellende ontslagbrief wordt een lange reeks misstanden beschreven waaraan de hoogste baas van het medezeggenschapsorgaan zich schuldig zou hebben gemaakt. De verwijten hebben allemaal te maken met oneigenlijk gebruik van het budget van de COR dat jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro betrof.

Het voornemen tot ontslag van Giltay volgt na een langdurig onderzoek – codenaam Kobalt – dat een speciaal team van agenten belast met integriteitszaken van het politiedienstencentrum het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Een jaar geleden werd Giltay geschorst omdat uit een oriënterend onderzoek al allerlei verdachte gegevens bleken. Tegen Giltay is aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en ambtelijke omkoping. In het onderzoek is ook de voormalige korpschef Gerard Bouman gehoord. Hij wees alle verantwoordelijkheid voor de affaire af. Hij had het te druk om toezicht te houden op uitgaven van de COR.

In zijn schrijven verwijt Akerboom Giltay dat hij de politieorganisatie ernstige imagoschade heeft bezorgd door aanhoudende geldsmijterij. Giltay wordt ervan beschuldigd grote hoeveelheden alcohol te hebben genuttigd. Hij declareerde rekeningen voor etentjes van negen mensen waar acht flessen wijn werden gedronken. Hij bestelde op kosten van de politie 198 flessen prosecco en liet die aan zijn vrouw bezorgen. Een verklaring voor deze bestelling heeft Giltay niet gegeven. Giltay zou op een benefietgala in Almere in kennelijke staat ook 5.000 euro hebben uitgegeven op een veiling van zaken als theaterkaartjes en een golfclinic. Een keer bood hij meer geld op een al eerder door hemzelf uitgebrachte hoogste bod.

Giltay maakte ook oneigenlijk gebruik van een speciale creditcard (met een bestedingslimiet van 10.000 euro per maand) die hem door de politie ter beschikking was gesteld. Hij nam met die creditcard bijvoorbeeld in een jaar tijd 14.000 euro contant geld op hoewel hem dit geldpinnen uitdrukkelijk was verboden. De uitgaven konden vaak niet worden verantwoord. Hij heeft verkopers achteraf gevraagd facturen aan te passen.

Op 12 september presenteert de door de minister van justitie ingestelde zogeheten commissie Ruys de bevindingen van een onderzoek naar de buitensporige uitgaven door de centrale ondernemingsraad. De commissie bekeek met name hoe het mogelijk was dat de top van politie en departement niets hebben ondernomen om de geldverkwisting tegen te gaan. Het rapport Ruys is al tien weken klaar maar de presentatie is uitgesteld omdat Bouman in de zomer een zware hartaanval kreeg waaraan hij op 31 juli is overleden.

Bouman heeft in het onderzoek Kobalt verklaard door zijn drukke werkzaamheden nauwelijks iets te hebben gemerkt van de geldverkwisting door de COR. Bouman heeft toegegeven Giltay persoonlijk 4.000 euro te hebben geleend omdat de COR-voorzitter moeite had zijn twee hypotheken af te lossen. De korpschef werd ook geïnformeerd dat Giltay in 2015 werd opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn vrouw. Hij zei dat Giltay, die zich na het geweldsincident tegenover Bouman bezorgd toonde over zijn functie, gewoon voorzitter kon blijven. Vlak voor zijn vertrek, begin 2016, regelde Bouman nog dat Giltay werd bevorderd van schaal 9 naar schaal 11 wegens bijzondere verdiensten.

Door critici is Bouman ervan beschuldigd dat hij met veel geld steun van de COR voor de haperende reorganisatie van de nationale politie kocht. Die steun was nodig omdat de vakbonden te kritisch waren. Giltay mag nu nog schriftelijk bezwaar maken tegen het disciplinaire ontslag. Hij wil tegenover NRC niet reageren. Het Openbaar Ministerie maakt naar verluidt in oktober bekend of Giltay strafrechtelijk wordt vervolgd. Akerboom heeft Giltay laten weten dat de schade mogelijk op hem zal worden verhaald.