Brieven

Kabinetsformatie

De C in CDA verliest aan waarde

foto ANP

In het formatieproces de afgelopen maanden is (terecht) veel aandacht besteed aan de grote tegenstellingen op medisch-ethisch terrein tussen enerzijds de ChristenUnie en anderzijds D66. Dat D66 geen boodschap heeft aan levensbeschouwing in de politiek is bekend. Zij windt daar geen doekjes om.

De oorverdovende stilte uit het kamp van het CDA op dit vlak is opvallend. Dit is des te pregnanter waar het CDA, althans zijn voorlopers, als één van zijn speerpunten de bewaking van immateriële zaken als abortus en euthanasie zag.

Het heeft er alle schijn van dat het CDA zijn ideologische veren op levensbeschouwelijk terrein heeft afgeschud en eerder een conservatieve partij is geworden, een vorm van VVD-light.

Of de traditionele achterban daarvan gediend is, zal moeten blijken. Dat het CDA kennelijk de idee heeft omarmd dat religie en levensbeschouwing zaken zijn voor achter de voordeur, zal bij grote delen van zijn electoraat zeker niet in goede aarde vallen.

De letter C heeft aan waarde ingeboet. Dat het CDA het aanleren van het Wilhelmus op school als belangrijkste wapenfeit op zijn conto lijkt te gaan schrijven, geeft te denken.