Een derde van de agenten doet geen verplichte conditietest

Sommige agenten worden simpelweg niet ingepland voor de conditietest, terwijl iedereen die wapens draagt die wel eens per jaar moet doen.

Foto: Koen van Weel/ANP

Bijna een op de drie politiemedewerkers doet niet mee aan de jaarlijkse conditietest, terwijl die wel verplicht is. Dat meldt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) in een rapport.

Elke agent die wapens tot de beschikking heeft moet de zoegeheten fysieke vaardigheidstest minstens één keer per jaar afleggen. In totaal gaat het daarbij om zo’n 40.000 agenten. Maar in totaal doet dertig procent van de agenten helemaal niet mee.

Het niet doen van die test heeft volgens het WODC drie oorzaken: medewerkers worden niet ingepland, zijn geblesseerd of ziek of komen zonder afmelding gewoon niet opdagen.

Het WODC stelt dat de politie beter moet gaan inplannen en dat leidinggevenden agenten die niet op komen dagen meer achter de vodden moeten zitten.

Eigen verantwoordelijkheid

De politie benadrukt dat elke agent zelf moet zorgen fit te zijn en te blijven:

“Het is de verantwoordelijkheid van elke politiemedewerker om goed te functioneren in het dagelijkse werk, en om het daarvoor benodigde vakmanschap te onderhouden. Daartoe hoort ook een goede fysieke conditie, waarin de FVT belangrijk inzicht geeft.”

De fysieke vaardigheidstest bestaat uit een parcours dat in vijf rondjes door een gymzaal wordt afgelegd. Tijdens de test worden snelheid, kracht, behendigheid en uithoudingsvermogen getoetst.

Minister Blok van Veiligheid en Justitie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij geen aanleiding ziet de regeling van de verplichte conditietesten aan te passen. Wel gaat hij toezien op het verbeteren van de inplanning van de fysieke vaardigheidstoetsen, zodat medewerkers die niet onnodig mislopen.

Volgens Blok is fitheid een belangrijke voorwaarde voor het politievak:

“Ik vind het van groot belang dat met geweldsmiddelen uitgeruste politiemedewerkers over een zodanige conditie en fysieke vaardigheden beschikken dat zij het politievak op een professionele wijze kunnen uitvoeren.”