Gezondheidsrisico’s

Geitenhouderij op slot in provincie Gelderland

Gelderland zet een rem op de geitenhouderij. Per direct is het verboden voor nieuwe geitenboeren zich in Gelderland te vestigen, uit te breiden of de oppervlakte van stallen te vergroten. Aanleiding voor de maatregel is recent onderzoek waaruit bleek dat omwonenden van geitenhouders een verhoogd risico hebben op longontsteking. Noord-Brabant kondigde in juli eenzelfde soort verbod aan. Dat Gelderland hier nu mee komt, is een reactie op het Brabantse besluit: de provincie verwacht dat veel geitenboeren naar de oostelijke provincie willen uitwijken. De stop geldt een half jaar. De Gelderse geitenhouderij groeide de afgelopen drie jaar 26 procent, tegen 16 procent in heel Nederland. Gelderland heeft bijna 116.000 geiten, eenvijfde van alle Nederlandse geiten. Noord-Brabant is met ongeveer 163 duizend van de dieren de geitrijkste provincie van Nederland, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. (NRC)