Antiradicaliseringsambtenaar Amsterdam krijgt strafontslag

Ze schakelde via externe bedrijven iemand in met wie zij een relatie had, schrijft burgemeester Van der Laan in een brief.

De Amsterdamse gemeenteraad wordt op 31 augustus op de hoogte gebracht.
De Amsterdamse gemeenteraad wordt op 31 augustus op de hoogte gebracht. Foto Koen van Weel/ANP

De gemeente Amsterdam heeft een ambtenaar die het team radicalisering en polarisatie leidde strafontslag opgelegd. Ze heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag in een brief. De gemeente heeft de samenwerking met een aantal bedrijven en personen die door de ambtenaar waren binnengehaald, opgeschort.

Het besluit om de ambtenaar te ontslaan volgt op een tussenrapportage van de integriteitscommissie die al sinds februari van dit jaar onderzoek naar haar doet. Daaruit is gebleken dat ze opdrachten heeft gegund aan iemand met wie zij “een relatie” heeft of heeft gehad. Haar leidinggevenden waren van die relatie niet op de hoogte. Die persoon werd ingeschakeld via verschillende bedrijven, is in de brief van Van der Laan te lezen. Nadere details zegt hij nog niet te willen geven.

‘Inhoud van het werk niet in gevaar’

Met welke bedrijven niet langer wordt samengewerkt, en welke rol die bedrijven speelden in de antiradicaliseringsaanpak van de gemeente Amsterdam zegt Van der Laan in oktober toe te lichten. Wel benadrukt de burgemeester in de brief dat de belangenverstrengeling voor zover bekend alleen betrekking heeft gehad op de bedrijfsvoering van de gemeente. “Er zijn vooralsnog geen indicaties dat het incident ook effect heeft op de inhoud van het werk”, schrijft hij.

Van der Laan noemt de malversaties van de ambtenaar “bijzonder ernstig” omdat ze hiermee het vertrouwen van de burger in de gemeente heeft geschaad, en bovendien “bij sommigen” twijfel zaait over “de inspanningen van de gemeente en alle partners met betrekking tot de veiligheid van Amsterdammers”.

Radicalisering en polarisatie

Het programma waaraan de ambtenaar leiding gaf, is onderdeel van een bredere aanpak van terrorisme en radicalisering. De aanpak werd opgezet in samenwerking met politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Volgens Van der Laan bestond er al langer onvrede over het functioneren van het programma. De nu ontslagen ambtenaar gaf al enige tijd geen leiding meer aan het team. Half juli van dit jaar werd ze geschorst. Het integriteitsonderzoek loopt nog.