Opinie

Paspoort

Een streng kijkende, uitsluitend Spaans sprekende beveiligingsmedewerker, pikt mij kordaat uit de rij. Er wordt een andere, minstens even strenge en in het geheel niet sprekende beveiliger bij gehaald. Hij pakt een paspoort uit mijn hand, kijkt er zeker drie seconden aandachtig naar, richt zijn blik vervolgens op mij, kijkt nogmaals in het paspoort, knikt dat ik door mag lopen en geeft me het paspoort van mijn twaalfjarige dochter terug. Alles onder controle.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl