Brieven

Meerouderschap

Tegen het belang van het kind

Foto iStock

Emeritus hoogleraar Jeugdbescherming Ido Weijers slaat de spijker op de kop met zijn conclusie over het voorstel ‘meerouderschap’ van de staatscommissie Herijking Ouderschap: „Het is duidelijk geschreven met het oog op het belang van wensouders en niet met het oog op de behoeften van het kind.” (Doe kritiek op meerouderschap niet af als conservatief, 25/8). De commissie bleek erg gevoelig voor het gelobby van groepen wensouders en de druk van bijvoorbeeld D66. Is dit niet zoiets als politieke corruptie?

Bij een gewone vader- en moederrelatie ontstaan vaak (v)echtscheidingen tot nadeel van één of meer kinderen. Wanneer vier personen ouderlijk gezag bezitten, bestaan er zes verschillende relaties van twee personen. Daarmee wordt de kans dat een kind met één of meer (v)echtscheidingen te maken krijgt, zesmaal groter. Als bij een probleem rond het kind voor een belangrijke beslissing terug moet worden gevallen op een juridisch construct, de gezagsrelatie, wordt er om het eigen gelijk gevochten.

Waar blijft dan het belang van het kind? Het negeren van dit voorstel van de staatscommissie is een progressieve benadering van het kindbelang.


Emeritus hoogleraar adoptie


    • René Hoksbergen