Hoge blootstelling pesticide geeft geboorteafwijkingen

Landbouw In Californië bleek dat geboorteproblemen toenemen als in de buurt meer dan 15 kilo pesticide per hectare wordt gebruikt.

Behalve maïs ook veel druiven, walnoten, sinaasappelen, perziken, knoflook, tomaten en kiwi’s: de Joaquin Valley (Californië) is een top-landbouwgebied van de VS, waar 30 procent van de Amerikaanse bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.
Behalve maïs ook veel druiven, walnoten, sinaasappelen, perziken, knoflook, tomaten en kiwi’s: de Joaquin Valley (Californië) is een top-landbouwgebied van de VS, waar 30 procent van de Amerikaanse bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. FOTO David Prasad

Zwangere vrouwen die in de buurt wonen van landbouwgrond waar erg veel pesticiden worden gespoten hebben 9 procent meer kans op een kind met een geboorte-afwijking. En 8 procent meer kans op een te vroeg geboren kind.

Dat blijkt uit onderzoek in de San Joaquin vallei in Californië. Dat is een gebied met intensieve landbouw, ongeveer 500 bij 100 kilometer groot. De toename van geboorte-afwijkingen kwam voor bij pesticidehoeveelheden die ook in de Nederlandse bloembollen- en fruitteelt worden gebruikt. In de San Joaquin vallei werden meer geboorteproblemen gezien bij een blootstelling aan meer dan 15 kilo pesticiden per hectare. Dat ging om 5 procent van de zwangeren. Bij de één procent die aan de hoogste doses waren blootgesteld (meer dan 42 kilo per hectare) waren de problemen met de kinderen tweemaal zo groot.

Nederlandse bollentelers spoten in 2010 ruim 70 kilo pesticiden per hectare. Fruittelers gebruikten 40 kilo per hectare. Akkerbouwers blijven onder de 10 kilo. De Nederlandse cijfers komen uit het rapport ‘Gewasbescherming en omwonenden’ van de Nederlandse Gezondheidsraad uit 2014. Daarin is aanbevolen om beter onderzoek te doen naar de Nederlandse situatie, omdat er reden is voor zorg. Veel tuinbouwgebieden in Nederland grenzen direct aan dorpen, groepjes huizen of woonwijken, waar door verstuiven de blootstelling hoog kan zijn. Meetgegevens uit Nederland ontbreken echter.

In Nature Communications schreven onderzoekers uit Californië dinsdag hoe ze de gegevens van bijna 700.000 tussen 1997 en 2011 in de vallei geboren kinderen combineerden met gedetailleerde gegevens over het pesticidengebruik. De onderzoekers claimen dat voor het eerst zo’n groot gegevensbestand is gebruikt voor onderzoek naar de geboorte-afwijkingen door pesticiden.

De onderzoekers wisten hoeveel kilo pesticiden er per jaar op stukken van 2,6 vierkante kilometer neer kwam. En van de kinderen was bekend of ze gezond waren, waar hun moeders tijdens de zwangerschap woonden en hoe die zwangerschap verliep. Bij 5,8 procent van de kinderen was een geboorte-afwijking geregistreerd. In gebieden met erg veel pesticidengebruik was dat zo’n 6,4 procent, een toename van 9 procent.