Armeense kinderen wilden blijven. Maar ook alleen?

Vreemdelingenzaken

Lili en Howick zijn gevonden. Hun moeder is inmiddels uitgezet naar Armenië. Wat gebeurt er nu met haar kinderen?

Demissionair staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) zou kunnen besluiten dat de kinderen in Nederland mogen blijven.
Demissionair staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) zou kunnen besluiten dat de kinderen in Nederland mogen blijven. Foto Martijn Beekman/ANP

Het moest ervan komen. Lili en Howick zijn terecht. Twee kinderen van 11 en 12 verstop je ook niet makkelijk heel lang. Ze zijn ondergebracht op een „veilig adres”, dat stichting Nidos voor hen heeft geregeld. Nidos heeft ook de voogdij. Ze zijn hier namelijk zonder voogd. Ten tijde van hun ‘logeerpartij’ op een onbekend adres is hun moeder uitgezet naar Armenië. De Armeense vader is buiten beeld.

De kinderen woonden tot voor kort met hun moeder in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Ze zijn geboren in Rusland en wonen ruim negen jaar in Nederland. Ze zijn nog nooit in Armenië geweest. De moeder is een Armeense uit Azerbajdzjan. Het gezin was sinds 2009 uitgeprocedeerd.

De vraag is: wat nu? Er zijn verschillende opties. Allereerst doet Nidos onderzoek naar de situatie en toekomst van beide kinderen en zoekt een „duurzaam perspectief”, zegt de woordvoerder. Daarbij moet worden gekeken naar het belang van het kind. Minderjarigen mogen alleen zonder ouders worden uitgezet als er adequate opvang is in het land waar ze naartoe worden gebracht. In dit geval zal de moeder opgespoord moeten worden en bekeken hoe de situatie is. Redt zij het daar? Kan ze voor de kinderen zorgen? Is er een school?

Catch-22

De uitkomst van het onderzoek kan ook zijn dat het in het belang van de kinderen is als ze in Nederland blijven. Dan moet worden bepaald wie voor hen gaat zorgen. En dan zal er een nieuwe prodedure moeten komen, omdat de kinderen nu onrechtmatig in Nederland verblijven.

Bij het onderzoek zal de kinderen ook worden gevraagd wat ze zelf het liefste willen. Dat is nu nog onduidelijk. Het is sowieso een catch-22. Ze wilden het liefst in Nederland blijven. Als ze dat nu nog steeds willen, is dat zonder hun moeder. Als ze met hun moeder verenigd willen worden, dan moeten ze naar Armenië. „In beide situaties is er sprake van een kinderrechtenschending”, zegt Martin Vegter van Defence for Children. De antwoorden van de kinderen zullen worden meegewogen in het plan van aanpak dat Nidos opstelt.

In beide situaties is er sprake van een kinderrechtenschending

Een derde optie is dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff (Asiel, VVD) zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt. Dat betekent dat hij voor deze twee kinderen beslist dat ze om humanitaire redenen mogen blijven. Zo’n beslissing in een individuele zaak namen Dijkhoff en zijn voorgangers met zekere regelmaat. De argumentatie achter de beslissing is niet openbaar. In dit geval is het de vraag of hij dat zal doen. Eerder gebruikte hij zijn discretionaire bevoegdheid niet om de kinderen én de moeder een verblijfsvergunning te geven. „Door de moeder uit te zetten geeft hij geen blijk van grote mate van coulance in deze zaak”, zegt Vegter. „Aan de andere kant is de situatie nu wel veranderd.”

    • Sheila Kamerman