Meer stroom nodig in Zuid-Europa door warmer klimaat

Airconditioning

Door de opwarming zal de vraag naar elektriciteit in Europa veranderen: meer in de zomer, minder in de winter.

Diepen

In Zuid-Europa moet de airconditioning steeds harder werken door de opwarming van het klimaat. De vraag naar elektriciteit zal daar de komende decennia merkbaar toenemen, berekenen Duitse klimaatwetenschappers

Ook de seizoensinvloed verandert: Europa zal meer elektriciteit nodig hebben in de zomer en minder in de winter.

Die verplaatsing van de elektriciteitsbehoefte naar het zuiden en naar de zomer heeft volgens de auteurs „belangrijke gevolgen”. Er moet rekening mee worden gehouden bij de planning van toekomstige energiecentrales, hoogspanningsverbindingen en opslagcapaciteit voor elektriciteit. Alleen in de Europese landen met het meest gematigde klimaat, waaronder Nederland, zal de elektriciteitsvraag door de opwarming niet veranderen.

De Duitse klimaatonderzoekers baseren hun berekening op gegevens over het dagelijkse elektriciteitsverbruik en de temperatuur in 35 Europese landen uit de jaren 2006-2012. Zo bepaalden ze hoe het stroomverbruik in ieder land varieert met de temperatuur. Vervolgens pakten ze er een bestaande Europees klimaatvoorspelling voor de 21ste eeuw bij, en sloegen aan het rekenen. Stel bijvoorbeeld dat het in Nederland in de zomer 35 graden wordt, dan krijgt Nederland ook het elektriciteitsverbruik van de huidige Zuid-Europese zomer toebedeeld.

Het model is schetsmatig. Er is in de berekeningen ook geen rekening gehouden met bevolkingsgroei, met technologische vooruitgang of met economische en culturele verschillen tussen landen (werktijden, toerisme, etcetera). „De gegevens vertellen ook niet waarvoor de elektriciteit is gebruikt”, reageert onderzoeker Leonie Wenz per e-mail. „Dat kan verwarming zijn, maar ook verlichting of apparaten”.

Maar de vraag waar en wanneer in Europa elektriciteit nodig is, wordt wel degelijk urgenter. Nu meer en meer elektriciteit door wind- en zonne-energie wordt opgewekt, varieert de productie meer per seizoen en per regio in Europa. De verwachting is dat gas- en kolencentrales in de toekomst vooral worden ingezet om de dalen in de productie van wind- en zonne-energie op te vangen.

    • Hester van Santen