Examen Frans

Bredase vwo-leerling is toch niet geslaagd, zegt de rechter

De Bredase vwo-leerling die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor de rechter had gedaagd, krijgt geen hoger cijfer voor haar eindexamen Frans. Volgens de voorzieningenrechter heeft het CvTE de regelgeving juist toegepast. Er is niet onrechtmatig jegens de leerling gehandeld. De regels voor de normering van eindexamens bieden geen ruimte voor een individuele benadering, stelt de rechter, ook al is de leerling mogelijk door die regels benadeeld. De leerling had het kort geding aangespannen omdat zij geslaagd was als het antwoord op vraag 15 eerder was aangepast. De proceskosten van 1.436 euro die het CvTE maakte, moet de leerling betalen. (NRC)

Commentaar pagina 17