Rechter: leerling geen hoger cijfer voor eindexamen Frans

Het College voor Toetsen en Examens heeft niet onrechtmatig gehandeld, vindt de voorzieningenrechter. Al is het behalen van zo’n nipte onvoldoende “uitermate zuur”.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De Bredase vwo-leerling die het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor de rechter daagde, krijgt geen hoger cijfer voor haar eindexamen Frans. Volgens de voorzieningenrechter heeft het CvTE de regelgeving juist toegepast. Er is niet onrechtmatig jegens de leerling gehandeld.

De regels voor de normering van eindexamens bieden geen ruimte voor een individuele benadering, stelt de rechter. Ook al is de leerling mogelijk door die regels benadeeld.

De leerling spande het kort geding aan omdat zij, zo betoogde haar advocaat Wilco Brussee woensdag in de rechtszaal, geslaagd was als het antwoord op vraag 15 eerder was aangepast. Dan had zij namelijk een scorepunt gekregen voor haar antwoord ‘en effet’. Het CvTE maakte nu pas op 14 juni bekend dat dit antwoord ook goed was, toen alle examens al waren nagekeken.

Lees ook: Gevoel van onrecht over ‘en effet’

Het enige middel dat er toen nog was om leerlingen die ‘en effet’ beantwoord hadden te belonen, was de normering aanpassen. Daardoor kregen alle leerlingen een iets hoger cijfer voor het vwo-eindexamen Frans - dus ook de leerlingen die vraag 15 fout hadden. De Bredase leerling (die anoniem wil blijven) kreeg hierdoor een 4,03. Met een 4,1 had zij haar vwo-diploma behaald.

‘Uitermate zuur’

Volgens de rechter is echter niet met zekerheid vast te stellen of ze wél een 4,1 gehaald zou hebben als het CvTE het correctiemodel eerder had aangepast. Mogelijk was dan ook de normeringsterm - de formule waarmee het cijfer berekend wordt - anders geweest.

Het behalen van een onvoldoende met zo’n klein verschil in punten is voor “iedereen die dit overkomt uitermate zuur”, stelt de rechter.

“Echter, de systematiek van beoordelen heeft nu eenmaal in zich dat er grensgevallen zullen zijn.”

De proceskosten van 1.436 euro die het CvTE maakte, moet de leerling betalen.

Veel kritiek op eindexamen Frans

Op het eindexamen Frans kwam veel kritiek. Het CvTE paste uiteindelijk vier van de 44 antwoorden aan. Sommige docenten zeiden van het correctiemodel te zijn afgeweken om leerlingen niet de dupe te laten zijn van fouten. De Inspectie van het Onderwijs deed bij hoge uitzondering onderzoek naar de wijze waarop het CvTE was omgegaan met klachten van een docent over het eindexamen Frans. Daaruit kwam naar voren dat de afhandeling van die klachten volgens de procedure verliep.

    • Mirjam Remie