Fraude van 6 miljoen in boeken Buma/Stemra

Om de kosten te drukken, creëerden directieleden van de auteursrechtenorganisatie in afgelopen jaren fictieve ‘potjes’ in de boekhouding.

Foto Koen van Weel/ANP

Bij Buma/Stemra is jarenlang gefraudeerd met de interne boekhouding. In 2015 en 2016 zetten directieleden geld opzij om eventuele financiële tegenvallers voor de auteursrechtenorganisatie op te vangen. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek door advocatenkantoor NautaDutilh.

Maandag deelde directeur Wim van Limpt de bevindingen met medewerkers, het College van Toezicht en leden van de organisatie (auteurs, componisten en muziekuitgevers).

Kosten drukken

Eind 2015 zouden de directieleden zo’n zes miljoen euro hebben weggezet in ‘extra potjes’. Zo probeerden ze de boekhouding op peil te houden, door bijvoorbeeld rekeningen naar voren te schuiven. Op die manier konden de kosten voor een volgend jaar worden gedrukt.

Woordvoerder Frank Janssen bevestigt de bevindingen. “Het zijn gemaakte kosten, maar die werden niet transparant in de boekhouding opgenomen, en niet altijd op het moment ingeboekt dat de kosten eigenlijk werden gemaakt. Als organisatie mag Buma/Stemra maximaal 15 procent van geïnde en uitgekeerde bedragen als beheerskosten rekenen.”

Door het geschuif met de kostenposten bleven de beheerskosten op of onder dat afgesproken percentage. “Zo maakte men het budget kloppend, maar werd met de reserveringen geschoven.” Volgens de woordvoerder is niet bekend wanneer de boekhoudfraude begon. NautaDutilh keek in het onderzoek alleen naar de jaren 2015 en 2016. Het advocatenkantoor begon in maart van dit jaar aan het onderzoek.

Klokkenluider

Het is niet de eerste keer dat Buma/Stemra in opspraak raakt vanwege de financiën. In 2013 gelastte de Tweede Kamer al een onderzoek in naar de organisatie, vanwege corruptie. Adviesbureau KPMG deed toen meerdere suggesties om de bedrijfscultuur te verbeteren.

Directeur Van Limpt kondigde maandag opnieuw maatregelen aan om de boekhouding van Buma/Stemra transparanter te maken. Hij trad in de zomer van vorig jaar aan als directeur van de auteursrechtenorganisatie. Eind 2016 meldde zich een klokkenluider die vertelde over het geschuif met kostenposten door de directie.

Van Limpt besloot de concept-jaarrekening voor 2016 niet te ondertekenen en schakelde in plaats daarvan het advocatenkantoor in voor een grootschalig onderzoek.

De nieuwe jaarrekening wordt opgemaakt aan de hand van de onderzoeksresultaten.