Brieven

Euthanasieverzoeken

Dokters overschatten hun macht wel vaker

Foto iStock

Meer euthanasieverzoeken door overtechnische geestelijke gezondheidszorg, zo suggereert hoogleraar Jim van Os (Opinie, 24/8). Hij is terecht kritisch over de geestelijke gezondheidszorg (ggz), maar zijn dramatische hypothese snijdt weinig hout. Hij uit kritiek op het medische maakbaarheidsmodel van geprotocolleerde behandelingen, maar denkt euthanasiewensen te kunnen voorkomen als zorgprofessionals maar goed genoeg hun best doen. Dokters overschatten hun macht wel vaker. De toename van zelfmoorden zou veroorzaakt worden door minder geld voor ggz. Het dringt niet door dat mensen ook zónder professionele hulp kunnen herstellen, al was het maar omdat het leven zich vooral búíten de spreekkamer afspeelt. Het door Van Os verguisde medische model overheerst al decennia. Ook zonder verplichte vragenlijstjes en meetgrage managers focusten professionals zich toen op slechts een (gestoord) stukje van de mens. Misschien ligt de stijging van euthanasieverzoeken dan ook aan een veranderd perspectief op lijden of een grotere ontvankelijkheid bij professionals. Volgens Van Os zijn het de checklists, maar weten doen we het niet. We weten wel dat geen vragenlijstje op kan tegen een goed gesprek. Maar de afwezigheid van zo’n lijstje biedt geen enkele garantie op dat goede gesprek.


lector psychiatrische zorg
    • Bauke Koekkoek