Van voor naar achter

Deze zomer geeft NRC-tekenaar Siegfried Woldhek tekenles. Les 6 (slot): diepte.

Hoe krijg je diepte in je werk? Dat kan ingewikkeld, met verdwijnpunten en perspectieflijnen. Maar simpeler is het om de voorwerpen die op de achtergrond staan, kleiner, grijzer, minder gedetailleerd en minder contrastrijk te maken. En omgekeerd, de voorwerpen die je naar voren wilt laten komen een warmere kleur, meer contrast en zwaardere lijnen te geven. Ook met de manier waarop de schaduwen over de vormen vallen kun je prachtig diepte creëren.

Win een workshop van Siegfried Woldhek en stuur uw vakantietekening voor 31 augustus naar: NRC, Redactie Achterpagina, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, of via e-mail: achterpagina@nrc.nl. Tekeningen worden niet teruggestuurd. In september publiceert de Achterpagina een selectie.