Ngo’s aan banden

Trump snoeit in hulp Egypte om schenden van mensenrechten

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet deze week weten dat militaire hulp ter waarde van 195 miljoen dollar aan Egypte wordt uitgesteld, terwijl 95 miljoen aan civiele hulp komt te vervallen. Reden: ongenoegen over een Egyptische wet die niet-gouvernementele organisaties volledig aan banden legt. Volgens de Egyptische regering was de wet, die president Sisi dit voorjaar goedkeurde, nodig om de nationale veiligheid te waarborgen. Critici zeggen dat het om een uitzonderlijk repressieve wet gaat die elke vorm van kritiek op zijn bewind smoort. Kairo liet in een verklaring weten dat het de stap „als een miskenning beschouwt van de aard van de strategische relaties” tussen beide landen. Al decennia ontvangt Egypte als een belangrijke Arabische bondgenoot hulp van de VS. Het stond dit jaar op de rol voor 1,3 miljard dollar aan militaire en civiele hulp. (NRC)

    • Maartje Somers