Brieven

Gratis Smartphone voor minima

Smartphone is een startvoorwaarde, geen luxe

Foto Istock

Het beschikbaar stellen van smartphones aan kinderen die er zelf geen kunnen aanschaffen zorgt voor flinke discussie (Gelijkheid op school is een gratis smartphone, 23/8). Gelukkig, zou ik zeggen. Het levert een bijdrage aan de discussie over de tweedeling in de samenleving. Het rechtse kamp voert argumenten aan van ‘laat deze kinderen maar een krantenwijk nemen’ tot het aloude argument dat er gewerkt moet worden voor deze luxe.

Dat de smartphone als luxe wordt gezien is de grootse denkfout in deze discussie. Wanneer we een verdere tweedeling in de samenleving willen voorkomen, is het nodig middelen ter beschikking te stellen om kinderen de mogelijkheid te bieden tot opwaartse sociale mobiliteit. Ik vergelijk het met de enorme sprong in opwaartse mobiliteit die de arbeiderskinderen na de Tweede Wereldoorlog konden maken. Van die sprong omhoog is ons land in de breedte beter geworden.

Nederland is toe aan weer zo’n sprong. Wanneer de samenleving de huidige tweedeling laat verdiepen, ontstaat er een ‘samenleving’ die we met elkaar niet (moeten) willen.

Daar hebben we met elkaar veel last van maar zeker ook ons volksdeel dat rechts-georiënteerd is. Een beetje welbegrepen eigenbelang zou hen ook sieren.

    • Sjaak van Schie