Inspectie bezorgd over onderwijs ROC West-Brabant

De mbo-instelling heeft geen zicht op de onderwijskwaliteit, en is niet in staat problemen op te lossen.

Foto Robin van Lonkhuijsenn/ANP

De Inspectie van het Onderwijs maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op mbo-instelling ROC West-Brabant. De school heeft geen goed overzicht van de kwaliteit van haar opleidingen. In een donderdag verschenen rapport schrijft de Inspectie bovendien dat ze er ‘onvoldoende vertrouwen’ in heeft dat het ROC de problemen kan oplossen.

Het rapport is gebaseerd op een controle van de onderwijsinstelling, uitgevoerd in maart dit jaar. Daaruit ontstaat het beeld van een ROC dat niet goed weet hoe zijn opleidingen er kwalitatief aan toe zijn. Het bestuur heeft wel maatregelen genomen, maar desondanks kwamen er ‘steeds weer nieuwe kwaliteitsproblemen aan het licht’.

Het ROC is dus niet in staat orde op zaken te stellen, concludeert de inspectie:

“Het blijft veelal bij plannen, intenties en maatregelen, die deels reactief worden genomen. Er is daardoor, en door gebrek aan samenhang, onvoldoende waarborg dat de verbeteringen [...] tot voldoende resultaat leiden en duurzaam verankerd zijn.”

ROC West-Brabant biedt op zestig locaties 400 opleidingen aan. Bij drie daarvan is de onderwijskwaliteit niet op orde. De Inspectie waarschuwt bijvoorbeeld dat er bij de opleiding Vakbewkaam Medewerker Groenvoorziening sprake is van ‘zeer zwak onderwijs’. Bij de opleiding Chauffeur Goederenvervoer is de licentie voor het afnemen van examens zelfs ingetrokken.

‘Laatste kans’

ROC West-Brabant zegt zich te herkennen in de meeste problemen die in het rapport staan. De instelling krijgt van de Inspectie een ‘laatste kans’ om voor verbetering te zorgen. In november wordt de school gecontroleerd. Als het bestuur dan nog niet kan aantonen dat het de problemen onder controle heeft, kan het ministerie van Onderwijs besluiten in te grijpen.

Financieel gezien constateerde de Inspectie geen grote moeilijkheden bij ROC West-Brabant. Naar verwachting zal de school dit jaar verlies lijden, maar dat komt doordat ze in 2017 en 2018 uit eigen kas investeert in nieuwbouw.

ROC West-Brabant is niet de eerste grote mbo-instelling die de afgelopen jaren in de problemen kwam. ROC Leiden ging in 2015 bijna failliet, nadat de organisatie door wanbestuur in grote financiële problemen was geraakt. De school liet twee enorme nieuwbouwpanden neerzetten, die veel duurder uitpakten dan begroot en bovendien op veel gebieden ongeschikt voor onderwijs bleken.

Lees ook: Ze waren verliefd op hun vastgoed

In het voorjaar van 2015 redde minister Bussemaker van Onderwijs het ROC Leiden, om zo te voorkomen dat 9.000 leerlingen hun opleiding verloren. Bussemaker gaf twee maanden geleden toestemming voor een fusie van de de instelling met een school uit Gouda. Die samensmelting moet voorkomen dat ROC Leiden opnieuw in de financiële lappenband belandt.

Correctie 24 augustus, 15.23 uur: in een eerder versie van dit artikel stond dat het ROC West-Brabant op twee vestigingen, in Breda en Etten-Leur, 36 opleidingen aanbiedt en dat bij tien daarvan de onderwijskwaliteit ondermaats is. Dit is onjuist. Het ROC West-Brabant heeft 400 opleidingen op 60 locaties. Bij drie daarvan is de onderwijskwaliteit niet op orde.

    • Vincent Sondermeijer