Betere pgb-site vertraagd door chaos

Staatssecretaris Van Rijn beloofde een simpeler systeem voor patiënten. Dat lukt niet.

Foto ANP

Tienduizenden patiënten die worstelen met de administratieve rompslomp rond hun persoonsgebonden budget (pgb) hoeven voorlopig niet te rekenen op de gebruikersvriendelijke website die staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) hun heeft beloofd.

De organisatie die deze website moet beheren, ziet zo veel problemen dat ze die verantwoordelijkheid „op dit moment” niet op zich wil nemen, zo concludeert een intern rapport gemaakt in opdracht van de staatssecretaris. Het plan om de website op 1 januari 2018 klaar te hebben, is „niet realistisch”. Uitstel van oplevering lost de problemen niet op, aldus de rapporteurs, omdat de „aanpak onverantwoord is”.

Mensen die langdurig professionele hulp of verzorging nodig hebben, kunnen bij gemeenten of zorgverzekeraars een pgb aanvragen. Hiermee kunnen ze hun zorg zelf regelen. Vroeger kregen ze dat geld zelf, maar per 1 januari 2015 ging de Sociale Verzekeringsbank (SVB) namens 150.000 patiënten geld uitbetalen aan zorgverleners, om fraude tegen te gaan.

Voortdurende strijd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en de SVB, waarbij het ministerie niet ingreep, beheerste de voorbereiding van deze majeure stelselwijziging. Bij de invoering ontstond enorme chaos. Patiënten werden nauwelijks voorbereid op de veel ingewikkeldere procedure en hadden geen idee wat ze moesten doen. Zorgverleners kregen niet uitbetaald.

Lees ook onze reconstructie: De 10 pgb-missers van staatssecretaris Martin van Rijn

Gebruikersvriendelijker

Van Rijn bood zijn verontschuldigingen aan, overleefde moties van wantrouwen en beloofde hard te werken aan een gebruikersvriendelijker pgb. Na langdurige onenigheid over wie de nieuwe site voor pgb-gebruikers zou bouwen, bood zorgverzekeraar DSW aan het op kosten van de verzekeraars te doen.

DSW zal de site overdragen aan het ministerie van Volksgezondheid. Maar de stichting ICTU, die hem in opdracht van het ministerie zou gaan beheren, ziet dat niet zitten:

„Door de aard, hoeveelheid en ernst van de bevindingen ziet ICTU momenteel geen mogelijkheid voor een verantwoorde inbeheername, laat staan voor de geplande datum van 1 januari 2018.”

Lees ook: In het pgb-dossier werd wel erg veel weggelakt

Betrokken partijen hebben volgens ICTU geen goede afspraken gemaakt over de eisen waar de site aan moet voldoen. De onderlinge samenwerking is gebrekkig en het is onduidelijk of alle partijen zich kunnen vinden in de besluiten die worden genomen. Zo voelen gemeenten en SVB „zich niet verantwoordelijk” voor een goede werking van de nieuwe site. Ook sluit het systeem dat DSW bouwt volgens ICTU niet goed aan op de systemen van de SVB, die de uitbetaling van de pgb blijft uitvoeren. Het overzetten van data van de oude naar de nieuwe website is niet goed geregeld, wat volgens ICTU een groot risico is.

„Dat er nog zo veel niet goed gaat, valt ons rauw op ons dak”, zegt Aline Molenaar van PerSaldo, de belangenvereniging voor pgb-houders. „Nu stoppen mensen vanwege de administratieve rompslomp met het pgb. Wij vinden het heel erg als die betere website er nog niet komt.”

Regievoering

„Ik heb zelf altijd gesteld dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat”, laat Van Rijn via een woordvoerder weten. Volgens hem „zijn er al maatregelen in gang gezet” om de zorgen van ICTU weg te nemen. De manier waarop het stelsel is ingericht [door Van Rijn zelf, red.], „maakt regievoering complex en uniek”, aldus Van Rijn. „Alle betrokken ketenpartijen zijn hiervan bewust en werken steeds beter met elkaar samen.”

DSW-bestuursvoorzitter Chris Oomen beaamt dat de neiging van partijen om vooral aan hun eigen belangen te denken, het proces belast. De belemmeringen die ICTU bij de ontwikkeling van de site ziet, zijn volgens Oomen goed oplosbaar.

Kijken: zo ingewikkeld is het om een pgb aan te vragen