Arbeidsmarkt

Hollande waarschuwt voor de hervormings- politiek van zijn opvolger

De voormalige Franse president François Hollande heeft zijn opvolger, Emmanuel Macron, publiek gewaarschuwd niet te ver te gaan bij hervorming van de arbeidsmarkt. „Het zou niet nodig moeten zijn om de arbeidsmarkt verder te flexibiliseren dan wij al hebben gedaan”, zei hij dinsdag bij een filmfestival. De nieuwe regering loopt anders „het risico breuken te creëren”.

Het is sowieso ongebruikelijk dat een oud-president zich drie maanden na zijn aftreden al mengt in het beleid van zijn opvolger. Maar de uitspraken van Hollande zijn extra pikant. Juist woensdag zijn de laatste onderhandelingen met de vakbonden begonnen over versoepeling van de arbeidsmarktregels. Vakbondsleiders zijn tot nu toe enthousiast over Macrons pogingen om tot een soort overlegmodel te komen. Een deel van de huidige liberaliseringsplannen stond bovendien al op het programma onder Hollande. Na het uiteenvallen van de sociale dialoog en massale vakbondsdemonstraties heeft de socialist daar toen vanaf gezien.

Macron, die onder Hollande minister was, wil het arbeidsrecht verder versimpelen om het voor bedrijven makkelijker te maken mensen aan te nemen. Er moet onder andere een plafond komen voor vergoedingen bij onterecht ontslag. De vele vormen van personeelsvertegenwoordiging in bedrijven moeten eenvoudiger en multinationals moeten werknemers in een slechtlopende Franse vestiging kunnen af te danken, ook als het bedrijf wereldwijd gezond is. Op 31 augustus maakt Macron zijn precieze plannen bekend.

Hollande en zijn entourage voelen zich gesterkt door de aantrekkende Franse economie en zien dat als Hollandes erfenis. De werkloosheid is nog altijd hoog, maar terug op het niveau van 2012 toen hij werd gekozen. De privésector creëert banen, de consumptie neemt toe en de marges van bedrijven lopen op. „Wat nodig is”, zei Hollande, „is de beweging die ingezet is versterken en ieder besluit dat deze beweging kan dwarsbomen vermijden.”