Opinie

Terecht besluit VS om Afghanistan militair te blijven ondersteunen

Het liefst had president Trump ook de 8.400 Amerikaanse soldaten die nog in Afghanistan resteren naar huis gehaald en snel een einde gemaakt aan een Amerikaanse oorlog die zestien jaar duurt en waar het Amerikaanse publiek al lang geen enthousiasme meer voor kan opbrengen. Terugtrekking zou perfect gepast hebben in zijn America First-ideologie en was ook wat zijn instinct hem naar eigen zeggen ingaf. Bovendien had hij het zijn kiezers beloofd. Niemand erft graag een impopulaire oorlog die hij ogenschijnlijk niet kan winnen.

Trump volgt zijn instinct deze keer niet. De Verenigde Staten blijven nauw betrokken bij Afghanistan. De manschappen die er zijn, zullen er blijven. Waarschijnlijk zullen er nog eens vierduizend militairen extra naar de regio gaan.

Over de nieuwe Amerikaanse strategie voor Afghanistan is in het Witte Huis maanden gediscussieerd. Trumps militaire adviseurs zagen met lede ogen aan dat de Talibaan steeds meer invloed kregen en de centrale regering in Kabul steeds minder. Er moest iets gebeuren. Militairen denken in militaire oplossingen. Dus vroegen ze om meer manschappen. Maar Trump was niet meteen overtuigd. Waarom zouden extra Amerikaanse soldaten nu wel succesvol zijn, terwijl die aanpak eerder faalde?

Volgens The New York Times zijn er nog andere opties besproken. Eén mogelijkheid was om de CIA grootschalige geheime operaties te laten uitvoeren.

Een andere optie, waar vooral voormalig strategisch adviseur Steve Bannon in geloofde, was om huurlingen in te zetten. Eind vorige week zouden de generaals tijdens een topberaad in Camp David het pleit hebben gewonnen. Even later vertrok Bannon uit het Witte Huis.

Trump presenteerde zijn Afghanistan-aanpak maandagavond in een toespraak voor Amerikaanse soldaten, die live op tv werd uitgezonden. Hij erkende dat hij eigenlijk anders had gewild, maar dat dat niet verantwoord was. Trump onderstreepte dat de VS niet in Afghanistan zijn om een land op te bouwen naar het eigen evenbeeld, maar „om terroristen te doden.” Met de strijd in Afghanistan wordt wel degelijk een Amerikaans belang gediend.

Lees hier of meer Amerikaanse troepen in Afghanistan zin hebben: Meer Amerikaanse troepen naar Afghanistan, maar heeft het zin?

De VS willen de klus ook niet alleen klaren. Afghanistan zelf moet de corruptie aanpakken. Pakistan wordt onder druk gezet om op te treden tegen terroristen die zich in het grensgebied verschansen. Van India wordt economische ondersteuning verwacht. Bovendien hebben de VS vijftien NAVO-partners in principe bereid gevonden om extra bij te dragen.

Trump leunt dus niet alleen op militaire slagkracht van het Amerikaanse leger. Zijn aanpak omvat ook diplomatieke en economische elementen en onderkent het belang van bondgenoten – de cruciale rol van Pakistan in het bijzonder.

De VS en bondgenoten hebben de afgelopen jaren veel in Afghanistan geïnvesteerd. De oorlog tegen de Talibaan is nooit het succes geworden waarop werd gehoopt. Daarom heeft Trump een juiste beslissing genomen om het land niet zomaar aan zichzelf over te laten. Het risico dat Afghanistan definitief afglijdt tot een thuishaven voor terroristen die het op de VS en bondgenoten hebben gemunt is eenvoudigweg te groot. Of Trumps aanpak genoeg zal zijn om het Afghanistan-probleem op te lossen, moet worden afgewacht. Vooralsnog is het winst dat hij naar zijn generaals heeft geluisterd. Terugtrekking had de situatie er in elk geval niet beter op gemaakt.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.